Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Kurs gjennom AS3 Sørlandet

Under finner du de tiltakene vi tilbyr i sørlandsregionen

Tiltak

Arbeidsrettet rehabilitering

Kristiansand, Grimstad, Arendal

Les mer om tiltaket
Tiltak

Jobbsøkerkurs for unge

Sandnes

Les mer om tiltaket
Tiltak

Mulighetssamtalen

Kristiansand, Grimstad, Arendal

Les mer om tilatket