Se våre kommende webinarer

Sørlandet Mulighetssamtalen

Mulighetssamtalen er for deg som er tidlig sykemeldt, helt eller delvis og som følges opp av NAV. Forløpet skal bidra til vurdering og prioritering av aktiviteter som vil hjelpe deg til å komme hurtig og trygt tilbake på, eller i arbeid igjen dersom du ikke har en arbeidsgiver. AS3 vil bidra til å sikre dialog og forankring av aktiviteter med eksempelvis arbeidsgiver, NAV, lege, behandler(e) og eventuelt andre relevante instanser. Selvfølgelig forutsatt ditt samtykke!

Aktuelle faglige ressurser i Mulighetssamtalen kan være fysioterapeut, karriererådgiver, jobbcoach og/eller psykolog.

Tiltaket består av:

Varighet

Varigheten av forløpet er maksimalt 14 dager og tilrettelegges og tilpasses individuelt etter dine behov

Målgruppe

For deg som er maksimalt 8 uker sykemeldt (mulig med unntak opp til 12 uker) og enten har, eller står uten en arbeidsgiver

Kontakt oss!

Har du spørsmål rundt tiltaket, kan du kontakte oss her.

Kontaktperson

Joakim Lund

Leder - Arbeid og Helse


AS3 Norge ASTollbodgata 84611 Kristiansand

Mobil: +47 900 66 604E-post: joal@as3.no


Joakim Lund Bilde

 

Hvor er vi?