Se våre kommende webinarer

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et arbeidsrettet tiltak som skal styrke arbeidsevnen til kandidaten, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer kandidaten i å delta i arbeidslivet.

Vi tilpasser tiltaket etter kandidatens behov, og ser på hver enkelt sine muligheter på arbeidsmarkedet gjennom å jobbe med en tverrfaglig. Det tverrfaglige teamet kan bestå av blant annet karriereveileder, fysioterapeut og psykolog, hvor man individuelt tilpasser programmet på en slik måte at kandidaten skal kunne komme tilbake i arbeid til tross for eventuell nedsatt arbeidsevne. 

I arbeidsrettet rehabilitering ser vi personens muligheter, fremfor hindringer, og sammen skaper vi rom for å komme tilbake i jobb. 

Tiltaket kan blant annet inneholde:

  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Individuelt treningsopplegg med veiledning
  • Arbeidsutprøving i trygge omgivelser
  • Kontakt med arbeidslivet
  • Livsstilsveiledning

Varighet

Tiltaket har en varighet på inntil 12 uker.

Målgruppe

Tiltaket kan være aktuelt for dem som er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen sin nedsatt slik at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Kontakt

Kontaktperson (Arendal)

Nils Johannes Husum Wang

Senterleder ARR - Arendal


AS3 Norge ASBarbudalen 394846 Arendal

Mobile: +47 458 77 078E-post: njhu@as3.no


Nils Johannes Husum Wang bilde

 

Kontaktperson (Kristiansand & Grimstad)

Camilla Landmark

Senterleder ARR - Kristiansand & Grimstad


AS3 Norge ASTollbodgata 84611 Kristiansand

Mobile: +47 459 78 445E-post: calan@as3.no


Camilla Landmark

 

Kontakt oss!