Se våre kommende webinarer

Coachingutdannelsens 3 nivåer

Nivå1 : - Foundation

Passer for deg som ønsker å:

 • Få innsikt i coaching
 • Få grunnleggende trening i coaching
 • Arbeide med samtalen som verktøy for å kunne støtte, motivere og utvikle andre 
 • Undersøke hvordan elementer av coaching kan integreres i din hverdag.

Innhold i AS3 Transition Coach Foundation Nivå

Coaching og coachingens grenseområder 

 • Hva er coaching, og hvordan skiller coaching seg fra andre samtaleformer?
 • Rammer for samtalen
 • Hvordan er en coachingsamtale bygget opp, og hvilke elementer danner utgangspunktet for dialogen?
 • Hvordan inngår man en avtale om innhold og prosess i en coachingsamtale?
 • Ulike aspekter ved kommunikasjon Hva består kommunikasjon av, og hva kan en utvidet kommunikasjonsforståelse bidra til i coaching?
 • Hvordan kan du som coach plukke opp på ulike signaler når det er du som styrer samtalen og stiller spørsmål?

Transisjoner som rammeverk

 • Hvordan kan transisjoner som begrep og skape forståelse rundt mennesker og organisasjoner i endring?

 

Nivå 2: Practioner Coach

Passer for deg som ønsker å

 • integrere coaching eller en coachende tilnærming i jobben din
 • styrke din kompetanse til å skape varige relasjoner
 • få flere verktøy i dialog med andre
 • få dypere kunnskap om deg selv.

Innhold i AS3 Transition Coach - Practitioner Nivå

Kontraktfestet coaching

 • Hvilke punkter er viktige i en kontrakt mellom en coach og fokusperson? Hva betyr kontrakten for coachingsamtalen?

Aktiv lytting

 • Hvordan kan du implementere aktiv lytting som et verktøy i samtalen

Dialogiske tilnærminger

 • Hvordan kan dialogiske tilnærminger som nysgjerrighet, refleksjon og metakommunikasjon benyttes aktivt? Hvordan gjør du dine spørsmål relevante for fokuspersonens tema?

Prosesstyring fremfor innhold

 • Hvordan kan rammene rundt prosessen, fremfor innholdet i samtalen være med på å øke motivasjonen og læringen hos fokuspersonen?

Profesjonelt nærvær

 • Hvilken betydning har nærværet i coachingsamtalen og hva betyr dette for kvaliteten på samtalen?

Dialogisk tilbakemelding

 • Hvordan kan du tilpasse din måte å gi tilbakemelding på ved å benytte deg av den dialogiske feedback-modellen?

Nivå 3: Senior Practitioner Coach

Passer for deg som ønsker å

 • arbeide som coach
 • ha kunnskap om flere ulike tilganger til coaching
 • arbeide med flere ulike typer mennesker og organisasjoner
 • utvikle din evne til å håndtere kompleksitet og arbeide med endringer
 • utvikle deg personlig og få dyp selvinnsikt

Innhold i AS3 Transition Coach - Senior Practitioner

Fasilitering av prosesser i samtalen

 • Når og hvordan fasiliteres ny læring, økt forståelse og handlekraft hos fokuspersonen?
 • Hvordan kan ulike tilganger til coaching tilføre nye perspektiver til en samtale?

Personlige preferanser

 • Hvordan kan ulike personlige preferanser hos både coach og fokusperson ha betydning for samtalen? Hvordan blir man som coach oppmerksom på dette?
 • Coachens forståelse for arbeidet med transisjoner 
 • Hvordan kan transisjoner forstås psykologisk, hva skal coachen ha kunnskap om og være oppmerksom på? Hvordan kan coachens innsikt om transisjoner være relevant for fokuspersonens mål for samtalen?

Indre motivasjon

 • Hvordan kan den indre motivasjonen hos fokuspersonen økes ved for eksempel ved at fokuspersonen tar ansvar for sin situasjon?
 • Hvordan kan en sterk indre motivasjon legge grunnlaget for nye handlingsmuligheter?


Forstå motstand

 • Hvordan forstås motstand, og hvordan utforskes dette i samtalen? Hva betyr det at coachen hjelper fokuspersonen i å overkomme denne motstanden?

Ønsker du informasjon?

Om Transition Coach programmet?