Meld deg på vårt nyhetsbrev

Coachingutdannelsens 3 nivåer

Nivå1 : - Foundation

Passer for deg som ønsker å:

 • Få innsikt i coaching
 • Få grunnleggende trening i coaching
 • Arbeide med samtalen som verktøy for å kunne støtte, motivere og utvikle andre 
 • Undersøke hvordan elementer av coaching kan integreres i din hverdag.

Innhold i AS3 Transition Coach Foundation Nivå

Coaching og coachingens grenseområder 

 • Hva er coaching, og hvordan skiller coaching seg fra andre samtaleformer?
 • Rammer for samtalen
 • Hvordan er en coachingsamtale bygget opp, og hvilke elementer danner utgangspunktet for dialogen?
 • Hvordan inngår man en avtale om innhold og prosess i en coachingsamtale?
 • Ulike aspekter ved kommunikasjon Hva består kommunikasjon av, og hva kan en utvidet kommunikasjonsforståelse bidra til i coaching?
 • Hvordan kan du som coach plukke opp på ulike signaler når det er du som styrer samtalen og stiller spørsmål?

Transisjoner som rammeverk

 • Hvordan kan transisjoner som begrep og skape forståelse rundt mennesker og organisasjoner i endring?

 

Nivå 2: Practioner Coach

Passer for deg som ønsker å

 • integrere coaching eller en coachende tilnærming i jobben din
 • styrke din kompetanse til å skape varige relasjoner
 • få flere verktøy i dialog med andre
 • få dypere kunnskap om deg selv.

Innhold i AS3 Transition Coach - Practitioner Nivå

Kontraktfestet coaching

 • Hvilke punkter er viktige i en kontrakt mellom en coach og fokusperson? Hva betyr kontrakten for coachingsamtalen?

Aktiv lytting

 • Hvordan kan du implementere aktiv lytting som et verktøy i samtalen

Dialogiske tilnærminger

 • Hvordan kan dialogiske tilnærminger som nysgjerrighet, refleksjon og metakommunikasjon benyttes aktivt? Hvordan gjør du dine spørsmål relevante for fokuspersonens tema?

Prosesstyring fremfor innhold

 • Hvordan kan rammene rundt prosessen, fremfor innholdet i samtalen være med på å øke motivasjonen og læringen hos fokuspersonen?

Profesjonelt nærvær

 • Hvilken betydning har nærværet i coachingsamtalen og hva betyr dette for kvaliteten på samtalen?

Dialogisk tilbakemelding

 • Hvordan kan du tilpasse din måte å gi tilbakemelding på ved å benytte deg av den dialogiske feedback-modellen?

Nivå 3: Senior Practitioner Coach

Passer for deg som ønsker å

 • arbeide som coach
 • ha kunnskap om flere ulike tilganger til coaching
 • arbeide med flere ulike typer mennesker og organisasjoner
 • utvikle din evne til å håndtere kompleksitet og arbeide med endringer
 • utvikle deg personlig og få dyp selvinnsikt

Innhold i AS3 Transition Coach - Senior Practitioner

Fasilitering av prosesser i samtalen

 • Når og hvordan fasiliteres ny læring, økt forståelse og handlekraft hos fokuspersonen?
 • Hvordan kan ulike tilganger til coaching tilføre nye perspektiver til en samtale?

Personlige preferanser

 • Hvordan kan ulike personlige preferanser hos både coach og fokusperson ha betydning for samtalen? Hvordan blir man som coach oppmerksom på dette?
 • Coachens forståelse for arbeidet med transisjoner 
 • Hvordan kan transisjoner forstås psykologisk, hva skal coachen ha kunnskap om og være oppmerksom på? Hvordan kan coachens innsikt om transisjoner være relevant for fokuspersonens mål for samtalen?

Indre motivasjon

 • Hvordan kan den indre motivasjonen hos fokuspersonen økes ved for eksempel ved at fokuspersonen tar ansvar for sin situasjon?
 • Hvordan kan en sterk indre motivasjon legge grunnlaget for nye handlingsmuligheter?


Forstå motstand

 • Hvordan forstås motstand, og hvordan utforskes dette i samtalen? Hva betyr det at coachen hjelper fokuspersonen i å overkomme denne motstanden?

Ønsker du informasjon?

Om Transition Coach programmet?

Lurer du på noe?

Send oss en melding da vel. Dette kan være om du trenger råd, har spørsmål, eller andre ting vi kan hjelpe deg med. Vi svarer så fort vi kan!