Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Coaching ved endring og omstilling Stå stødig i møte med endring og omstilling

Av Carsten Agerlinfagleder for Change Capacity og Career & Performance hos AS3 Transition i Danmark

En høyere stilling. Et nytt arbeidsområde. En ambisiøs vekststrategi. Kaotiske organisasjonsendringer. I et langt arbeidsliv vil du med jevne mellomrom stå i situasjoner som krever at du omstiller eller utvikler deg som person. I disse tilfellene kan en coach hjelpe deg med å se dine muligheter og styrke deg i å utfylle din nye rolle. Også hvis endringene vekker motstand.

Gjennom din karriere vil du fra tid til annen befinne deg i et veikryss hvor det er behov for å gjøre opp status, utvide dine kompetanser eller omstille deg til en ny situasjon og hverdag.

Du står kanskje ovenfor et karriereskifte som betyr at du skal utvikle helt nye kompetanser, eller finne deg til rette i en ny rolle. Du kan ha fått et større ansvar enn før som krever at du vokser i din autoritet som leder. Eller kanskje store organisasjonsendringer er i gang på din arbeidsplass og så må du eller dine medarbeidere tilpasse seg best mulig.

I disse tilfellene kan det være nyttig med et par ‘nøytrale øyne’ som kan hjelpe deg med å se nye muligheter. Formålet med profesjonell coaching er å hjelpe mennesker gjennom de endringene de opplever i arbeidslivet på en best mulig måte.

Endring krever omstilling

Uansett hvilke forandringer du eller organisasjonen står i så krever en endring alltid omstilling fra de involverte partene. En omstilling som ofte kan være utfordrende for den enkelte fordi du beveger deg inn i et ukjent område.

Når du tilpasser deg organisasjonsendringer eller utvikler nye sider ved deg selv, kan det være en stor fordel å ha en profesjonell samtalepartner ved din side.

En nøytral sparringspartner som kan hjelpe deg med å se dine styrker og ditt potensiale mens dere sammen utforsker hvordan du kan få det optimale ut av den nye situasjonen din.

Coachens rolle er å hjelpe deg videre til neste utviklingssone. Først og fremst handler det om å ikke gå for raskt frem. Du må kontinuerlig jobbe med din mentale beredskap så du raskere finner deg til rette med din nye situasjon.

Arbeidslivet består av endringer

I AS3 anser vi alle endringer i arbeidslivet som essensielle. Derfor bruker vi ordet «Transition» som et nøkkelbegrep.

  • «Transition, eller transisjon på norsk» beskriver den mentale prosessen som finner sted når vi står i en viktig endring og må omstille oss.

Transisjonen kan skyldes en ytre faktor, f.eks. dersom en organisasjon blir kjøpt opp av en annen virksomhet. Eller så kan transisjonen settes i gang av et indre ønske om en personlig utvikling, f.eks. dersom man ønsker å styrke sin gjennomslagskraft som leder.

Uansett hva som vekker behovet for coaching så skjer det alltid en form for transisjonsprosess. Vanligvis gjør du én ting, nå vil du gjøre noe annet. Eller er du kanskje nødt til å gjøre det?

Når endring vekker motstand

Der hvor det er endring, er det som regel potensiale for positiv utvikling som skaper verdi både for den enkelte og for organisasjonen. Men det krever imidlertid at personen er i stand til å se mulighetene.

I de tilfellene hvor en endring vekker motstand hos den enkelte person er transisjonsfasen spesielt viktig med tanke på å komme seg godt videre.

Coaching hjelper omstillingsprosessen på vei ved å gi rom til å forholde seg til alt det nye, samtidig som personen utforsker mulighetene og er nysgjerrig på hva endringen kan bringe av positive ting i fremtiden.

Den mentale prosessen og forståelse av det som foregår, er viktig med tanke på å gi slipp på det gamle og finne seg til rette i den nye situasjonen på en måte hvor vedkommende oppnår et varig eierskap til egen situasjon.

Carsten Agerlin

Carsten har arbeidet med personlig og organisatorisk utvikling i næringslivet i over 30 år. Han har 18 års erfaring som manager og lederutviklingskonsulent hos Danske Bank. Videre 5 års erfaring som leder for People Development hos Girobank og leder for Utdannelse og Utvikling i RealDanmark Koncernen. Ansatt som fagleder for Change Capacity og Career & Performance hos AS3 Transition i Danmark siden 2001. Formann for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

 

Carsten Agerlin på linkedin

Ta kontakt med Bjørn her

For informasjon om coaching ved endring og omstilling