Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Einar wergeland-jenssen om Statlige Sluttpakker

Skrevet av Einar Wergeland-Jenssen

Hvor trygt skal arbeids(livet) være?

Den 7.juni hadde NRK Nyheter en sak om størrelsen på sluttpakker som tilbys ansatte i forbindelse med nedbemanningsprosesser. I den forbindelse uttalte jeg meg kritisk til statseide bedrifter som for eksempel Statoil og Telenor som har tilbudt økonomiske sluttpakker helt opp til 2 år (i Telenor opp til 21 måneder, i Statoil opp til 24 måneder).  I Dagens Næringsliv 21.4.2016 kunne vi også lese om Forsvaret som nå kan komme til å gå i samme spor i den grad det vurderes sluttpakker - opp til 3 år for å «smøre» omstillingen. Store økonomiske sluttpakker tjener først og fremst rike virksomheters interesse om å få løst nedbemanning gjennom frivillige løsninger. Denne praksisen er sløsing med offentlige midler og hjelper ikke medarbeidere som skal forlate bedriften videre på en god måte. Jeg registrerer at Lederen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, støtter mine synspunkter (NRK nyheter 7.juni). Han påpeker i tillegg det unødige press slik praksis skaper for andre bedrifter ved at det nærmest tas for gitt at nedbemanning betyr mulighet for å bli «betalt ut».  Det er svært uheldig at nettopp statlige og statseide virksomheter fører an i en slik praksis.  

Sluttpakker etter en nedbemanning

Nedbemanning er en naturlig del av en bedrifts livssyklus. I den tiden vi nå lever i må vi alle ta høyde for at nedbemanning kan ramme oss en til flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Mens man tidligere kunne søke trygghet gjennom ansettelse i en stor og trygg bedrift, er det i dag kompetansen vi besitter, vår omstillingsevne og vår relevans i et arbeidsmarked som gir trygghet i arbeidslivet.  Å bli rammet av nedbemanning er for de fleste en stor endring i livet som krever mye energi av oss for å mestre. Det vi først og fremst trenger er en ny jobb og hjelp til å skaffe seg eller skape den nye jobben. I en slik situasjon trenger vi noe trygghet i bunn, men like viktig er det å bli utfordret ut av komfortsonen slik at vi tar tak i situasjonen vår og mobiliserer tilstrekkelig innsats for å komme i ny jobb. Vi trenger følelsen av at det haster med å begynne jobben med å finne den nye jobben.  Når sluttpakkene blir for store, virker dette stikk motsatt -  som en «sovepute».  Å møte dagens jobbmarked utelukkende med en stor sum penger er derfor dårlig hjelp til omstilling for den enkelte.

Hva bør en sluttpakke inneholde?

Mange kan la seg friste av en pengesum der og da og noen ser også muligheten til å få både i pose og sekk - sluttpakken og lønn fra en ny arbeidsgiver.  Mange vet ikke hvordan det er på jobbmarkedet  i dag og hva som skal til før de står uten jobb. Hadde man visst, ville nok mange ønsket en sluttpakke som ga reell hjelp og støtte til å komme  i ny jobb.  

Den enkelte person, den enkelte virksomhet og ikke minst  samfunnet som helhet vil komme bedre ut av omstilling dersom økonomiske sluttpakker modereres og kombineres med andre virkemidler. En moderat økonomisk sluttpakke bidrar til nødvendig trygghet ved at vi kan betjene våre økonomiske forpliktelser i en overgangsperiode og ha 100% fokus på det som er viktigst – å komme i ny jobb. I kombinasjon med karriereveiledning, kompetanseutvikling eller hjelp til start av egen virksomhet, styrkes omstillingsevnen til den enkelte og overgangen til ny aktiv jobbsituasjon vil gå raskere. En enkelte bedrift tar på denne måten også et viktig ansvar – ikke bare overfor de som må gå, men også for dem som blir igjen og som observerer bedriftens måte å håndtere overtallighet på.

I disse dager foregår nedbemanning i mange norske bedrifter. Mange steder går prosessene svært fort og løsningene som velges er kanskje ikke alltid så godt gjennomtenkte. Det er viktig at det ikke går så fort at det ikke blir tid til å drøfte for hvilke prinsipper som er viktigst å anvende når omstilling medfører at folk mister jobben. Dette bør naturligvis skje lokalt i den enkelte bedrift og jeg mener at partene i arbeidslivet på et overordnet og prinsipielt nivå bør ta stilling til det samme.

Det folk trenger er ikke først og fremst penger, men en reell støtte til å komme seg videre og å skaffe seg en ny jobb.

Les intervjuet med Einar Wergeland-Jenssen om sluttpakker på NRK.no

EInars blogg på nrk.no