Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

as3 Global Compact

I 2011 tilknyttet AS3 seg til FNs "Global Compact" som bygger på ti prinsipper for samfunnsmessig ansvarlighet. I AS3 forplikter vi oss til å jobbe med prinsippene i den kontekst som gir mening for en virksomhet som vår.

Hva prinsippene innebærer og hvordan AS3 jobber med dem, hvilke emner vi i særlig grad har vært opptatt av i 2017, og hva vi vil fokusere på i 2018 kan du lese her i rapporten.

Les for eksempel om Triple Win, eller Partnerportalen som vi også kaller den, som AS3 har utviklet, og som ble tatt i bruk den 15. desember 2017. Målet med den nye digitale nettverksportalen er å bringe sammen virksomheter (AS3s partnere) og kandidater som enten er eller har vært i rådgivning i AS3 tettere sammen. Allerede i mars i år rundet vi 1000 aktive jobbprofiler og flere enn 150 aktive bedrifter, i tillegg er de først jobbene allerede formidlet gjennom Partnerportalen. Her kan du lese mer om hvordan din bedrift kan få tilgang til partnerportalen.

Du kan også få informasjon om den nye digitale trivselsundersøkelsen vi har utviklet til våre kunder og oss selv. Her kan man hyppig måle medarbeidernes trivsel så man effektivt kan forebygge for eksempel stress.

Rapporten er også innom vårt samarbeid med forsikringsselskaper, vårt arbeid med en tidlig innsats for å få utsatte unge i jobb, en effektiv og verdig integrering av nye borgere i Norge, Danmark og Sverige gjennom en kombinasjon av språkundervisning og arbeidsmarkedsrettet innsats - og mye mer.

Alt sammen viser at vår tilknytning til Global Compact er et signal til omverdenen og spesielt oss selv om at vi påtar oss et medansvar for løsninger til noen av de store utfordringene som ligger i vårt samfunn.

Fakta

Global Compact omfatter 10 prinsipper for samfunnsmessig ansvarlighet basert på internasjonalt vedtatte konvensjoner for arbeidstaker – og menneskerettigheter samt miljø og antikorrupsjon. CSR-initiativet er universelt og utgjør et felles språk på tvers av landegrenser som kan tilpasses virksomhetens konkrete behov og situasjon ved dens fleksibilitet og frivillighet. Les alle 10 prinsipper her:
AS3 - COP RAPPORT 2017