Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

En videoserie fra as3 Hjelp! Jeg er permittert

Hjelp jeg er permittert - en usikker tid i møte

Det har vært en utrolig spesiell start på året, og helt siden mars 2020 og har året vært preget av usikkerhet, restriksjoner og ustabil verdensøkonomi. Som et resultat av dette har den norske økonomien fått et kraftig slag og mange bedrifter har måttet nedbemanne eller permittere sine ansatte. 

Denne pandemien har lammet store deler av industrien i landet, og til tross for at deler av Norge i skrivende stund har begynt å åpne igjen, er det fortsatt mye som er hardt rammet. Mange av disse bedriftene har som en konsekvens måttet begynne med nedbemanning. Mange er enda permitterte, delvis permitterte, nedbemannet eller oppsagt og må gå. Vi i AS3 har virkelig merket dette på kroppen, og ser dessverre at flere bedrifter enn vanlig ser seg nødt til å ta grep for å kunne overleve ut fra virksomhetens forhold. 

Ingen hadde nok sett for seg denne pandemien, og i hvert fall ikke at det skulle ramme den enkelte person så mye som det har gjort. Mange har blitt satt i vanskelige og utfordrende situasjon som et resultat av denne uforutsette hendelsen dette året, og bevisstgjøringen på hvor sårbar man kan være har virkelig blitt tydeliggjort.

Likevel er det viktig å ikke svartmale situasjonen for mye. Det finnes muligheter. Mange av de som har blitt permittert vil komme tilbake i jobb. De aller fleste som blir nedbemannet eller oppsagt vil finne seg nye, spennende ting å holde på med i tiden fremover. 

Bedrifter vil åpne igjen, og mye vil bli normalt igjen. Hvor lang tid det vil ta vet vi ikke, men Det er viktig å holde motet oppe.

For alle de som har blitt permittert eller som står i fare for å miste jobben har vi laget en serie med videoer som gir deg innblikk i hvordan vi i AS3 tenker rundt hva du kan gjøre. Vi ønsker å berolige deg, gi deg noen ideer til hvordan du kan tenke, og hva du faktisk kan gjøre for å lette situasjonen. 

Vi vil i denne serien ta opp temaer som hvordan takle nedbemanning, permittering, avvikling av ferie, stresshåndtering, rett til dagpenger, hvordan avvikle ferie, permittering uten lønn.

Vi ønsker gjerne tilbakemelding på hva din tankeprosess er rundt denne situasjonen, og send oss da gjerne en mail.

Ta kontakt

Hvorfor lager vi denne serien?

Vi ønsker å hjelpe deg! Vi i AS3 og Organisasjonspsykolog og Administrerende direktør Einar Wergeland-Jenssen lever for at mennesker skal ut i jobb så fort som mulig, og dette gjør vi for at du skal få noen ideer og tanker som kanskje kan hjelpe deg.

Episode 1

Hjelp! jeg er permittert, hva gjør jeg nå? Når man er permittert kommer de negative tankene fort krypende. Hvordan kan man da få orden på disse og gjøre det om til noe produktivt?

Episode 2

Hjelp! Jeg er permittert og nå er fremtiden usikker. I denne videoen forklarer Jannecke Bugge hvilke grep man kan ta når fremtiden ser usikker ut.

Episode 3

Hjelp! Jeg er permittert. - En karrièrerådgivers råd. I denne episoden gir karrièrerådgiver Signe Haver deg en rekke råd for hvordan du kan tenke for å få en lettere hverdag under permitteringen. Hvilke grep kan du ta for å komme deg ut av permittering og inn i en eventuell ny jobb.

Episode 4

Hjelp! Jeg er permittert og nå stresset. Stress er noe alle i større eller mindre grad opplever. Spesielt er stress noe som kommer når man er permittert. I denne episoden forteller vi hvordan man kan håndtere stress på en konstruktiv måte slik at man kan vri dette om til noe positivt.

Episode 5

Hjelp! Jeg er permittert og leder. Det å ha personalannsvar kan innimellom være tøft, spesielt i urolige tider. Hvordan skal man kunne ta vare på seg selv og de man har et lederansvar for på samme tid?

Episode 6

Hjelp! Jeg er permittert. Hva skjer med ferien min? I denne feriespesial med Advokatfirmaet Hjort DA gar vi inn i ferie og feriepenger under permitteriingen og hva du har krav på som permittert.

Episode 7

Hjelp! Jeg er permittert. Hva gjør jeg med nettverk? Hvor viktig er egentlig nettverk og nettverksbygging i urolige tider? Hva skal jeg egentlig gjøre med nettverket mitt, og hva kan jeg bruke dette til? Bjørn Solend svarer i denne vloggen på disse spørsmålene.

Episode 8

Hjelp! Jeg er leder for permitterte. På hvilken måte kan man som leder best ivareta sine ansatte når de er permitterte. Her gir Einar Wergeland-Jenssen deg noen ideer til hva du kan gjøre.

Kontakt oss

Vi håper du fikk svar på noen av spørsmålene du lurte på. Om det er noe annet du har spørsmål om, send oss gjerne en mail.