Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

3 tips for en god overgang Lederskifte

Lederskifte representerer et vendepunkt for enhver organisasjon, en tid fylt med både muligheter og utfordringer. Uansett om du trer inn i rollen som ny leder, eller tar steget fra å være en erfaren leder til å veilede andre ledere, krever dette inngående kjennskap til hva som utgjør en vellykket overgang.Denne artikkelen vil belyse tre viktige elementer for å navigere i forbindelse med lederskifte. 

Når er man ny som leder?

Lederskifter utgjør en kritisk fase i enhver organisasjon, og det er viktig å erkjenne at dette gjelder både for de som er nye i lederrollen og erfarne ledere som skifter stilling eller avanserer til toppledernivå.

Når du får en lederstilling for første gang, står du overfor unike utfordringer. Du må raskt tilpasse deg din nye rolle, bygge relasjoner med teamet og få en forståelse for organisasjonens mål.

Dette er selvfølgelig den mest åpenbare situasjonen, men det er også viktig å ta hensyn til erfarne ledere som beveger seg inn i nye roller. Dette kan skje når du som leder bytter avdeling, tar over et annet team eller går over til en høyere stilling.

Til tross for din tidligere ledererfaring må disse individene likevel tilpasse seg den nye konteksten, teamet og ansvarsområdene. Å anerkjenne at overgangen til en ny lederrolle kan være utfordrende uavhengig av erfaringsnivå, er det første skrittet mot å lykkes i den nye rollen.

 

Utfordring og støtte

Overgangen kan være en betydelig utfordring, uavhengig av erfaring. Det er derfor viktig å huske på hva du kan gjøre og hvilket støtteapparat du har rundt deg for effektiv integrasjon og trivsel i den nye rollen.

Først og fremst spiller HR-organisasjonen en sentral rolle i å støtte nye ledere. Dette involverer ikke bare opplæring og veiledning om organisasjonens retningslinjer og prosesser, men også praktisk hjelp med spørsmål og bekymringer som måtte oppstå. Videre er din nærmeste leder sitt engasjement avgjørende. Det inkluderer å etablere tydelige forventninger, tilby mentorstøtte og hjelpe deg med å forstå dynamikken i teamet.

Kommunikasjon spiller en avgjørende rolle i å etablere tillit og klarhet. Som ny leder må du aktivt kommunisere med teamet og andre interessenter for å forstå og avklare forventninger som er knyttet til rollen. Tydelighet om ansvarsområder, mål og forventninger er essensielt for å unngå misforståelser.

Det er også viktig å tilpasse seg organisasjonskulturen, siden hver organisasjon har sin egen unike kultur og arbeidsmåte. Dette inkluderer å bygge relasjoner med kolleger og forstå de uformelle normene som styrer arbeidsmiljøet. Selvfølgelig være obs på destruktive mønstre som burde adresseres.

Selvledelse og selvbevissthet er også nøkkelfaktorer i et lederskifte. Er du bevisst på sine egne styrker og svakheter? Søker du aktivt etter tilbakemelding, reflekterer over egen praksis og er åpen for kontinuerlig læring og forbedring?

Å ha realistiske forventninger til egen ytelse og ikke forvente umiddelbare resultater er en god huskeregel - Å bli en effektiv leder tar tid, og tålmodighet og utholdenhet er nødvendig for å lykkes på lang sikt.

Til slutt er det viktig å huske at støtte og veiledning er avgjørende for en vellykket start. Husk å søke hjelp og være åpen for å lære underveis, og et kontinuerlig fokus på utvikling vil bidra til å sikre suksess i den nye rollen.

Fra fagperson til leder

Overgangen fra å være en fagperson til å innta en lederrolle markerer et vesentlig skift i ansvar og forventninger. Det er nødvendig å oppnå en grundig forståelse av hva denne nye lederjobben faktisk innebærer.

Ansvarsområdene inkluderer ikke bare å ta beslutninger, men også å lede et team og bidra til å oppnå organisasjonens mål. Det blir viktig å lære seg å delegere oppgaver, gi konstruktive tilbakemeldinger og effektivt håndtere konflikter i den nye rollen.

Å kunne lytte, klart formidle forventninger og bygge tillit blir avgjørende ferdigheter både i samspill med teamet ditt, kolleger og andre interessenter. Å forstå dine medarbeideres styrker, svakheter og motivasjon vil være avgjørende for å lede dem på en effektiv måte.

Overgangen til lederrollen innebærer en endring i fokus. Mens du som fagperson kanskje var dypt engasjert i spesifikke oppgaver eller prosjekter, må du som leder kunne se det større bildet. Det blir viktig å forstå hvordan ulike deler av organisasjonen samhandler, og dette krever en justering i tenkemåte og prioriteringer.

Å bidra til å skape en positiv arbeidskultur oppnås gjennom konsistens, ærlighet og evnen til å holde løfter.

 

"Å anerkjenne at overgangen til en ny lederrolle kan være utfordrende uavhengig av erfaringsnivå, er det første skrittet mot å lykkes i den nye rollen."

Lederskifte

Tips for en god overgang

Lederskiftets betydning: Lederskifte er et kritisk øyeblikk som innebærer både utfordringer og muligheter for organisasjonens fremtid.
Forberedelse er nøkkelen: Uavhengig av tidligere erfaring, krever inntreden i en ny lederrolle forberedelse, tilpasning og forståelse for den unike konteksten.
Støtte og ressurser: Husk at du har tilgang på ressurser og støtte fra HR, nærmeste leder og teamet er avgjørende for en vellykket overgang.
Kommunikasjon og tillit:  Effektiv kommunikasjon og tillitsbygging er sentralt for å skape klare forventninger og bygge gode relasjoner.
Kulturell tilpasning: Forståelse og integrasjon i organisasjonskulturen er viktig å huske på for å smart kunne navigere i den sosiale dynamikken og fremme en positiv atmosfære.
Selvledelse: Selvbevissthet og evnen til kontinuerlig utvikling og tilpasning er nøkkelkomponenter i din lederutvikling.
Fra fagperson til leder: Overgangen fra fagperson til leder krever en endring i tankegangen, fra å fokusere på individuelle oppgaver til å lede og inspirere et team mot felles mål.

Vil du har flere tips til ditt lederskap?

Last ned vår digitale guide om Lederens samtaler gratis, og få verktøyene du trenger for å håndtere flere typer samtaler på en god måte.

- Medarbeidersamtalen
- Den vanskelige samtalen
- Samtalen med en stresset medarbeider
- Samtalen om senkarriere
- Samtale ved nedbemanning

 

last ned gratis her

Vil du motta nyhetsbrev eller har spørsmål?

Hold det oppdatert om aktuelle temaer innen HR, lederskap og karriereutvikling? Eller har spørsmål til oss?