Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Lederutvikling – virker det?

-skrevet av Mats Langfeldt Dahlback

Nå har verdens ledende forskere på lederutvikling talt. Her er resultatene.

De fleste virksomheter gjennomfører jevnlig en eller annen form for lederutvikling for sine ledere. Som regel er dette ganske ressurskrevende, både fordi det har en økonomisk kostnad og fordi det tar tid og fokus vekk fra andre oppgaver. Det er derfor helt naturlig å stille spørsmål som:

  • Virker lederutvikling?
  • I så fall – hva skal til for at det virker?

Meningene om hvorvidt lederutvikling virker er mange og delte. Det er likevel sjelden jeg hører argumenter som er underbygget av empiri, til tross for at det etter hvert har blitt publisert en rekke internasjonale studier på feltet.

Til deg som jobber med ledelse, lederutvikling eller HR og lurer på 1) om lederutvikling i det hele tatt har noe for seg? og 2) hva som i så fall skal til for å lykkes – her er en gladnyhet: En fersk og bunnsolid metastudie.

En metastudie er en samling av all relevant forskning som er gjort innenfor et bestemt felt – ofte mange studier over mange år. I dette tilfellet handler studien om lederutvikling. Det er den første store metastudien på nesten 20 år, og den klart største noensinne. Studien er publisert i prestisjetunge Journal of Applied Psychology, og omfatter hele 335 enkeltstudier og totalt 26 573 ledere.

Her har jeg samlet noen av de viktigste hypotesene og tilhørende læringspunkter fra studien:

Virker lederutvikling?

Kort fortalt er svaret JA. Metastudien viser til langt mer positive resultater enn mange har antatt. Det overordnede funnet er at lederutviklingsprogrammer gir effekt, både på opplevd nytteverdi, læringsutbytte på det bestemte temaet det undervises/trenes i, overføringsverdi til hverdagen og på ulike former for organisasjonsmessige resultater. Effekten er imidlertid større på organisasjonsresultater (måloppnåelse for organisasjonen/avdelingen) enn på medarbeiderresultater (atferdsendring hos underordnede).

Hva sier forskningen at vi bør være ekstra oppmerksomme på?

Her er det flere grep man kan ta for å sørge for at lederutviklingsprogrammet blir mest mulig effektivt. Forskerne bak metastudien trekker frem følgende suksessfaktorer:

  1. Kjør en behovsanalyse i forkant. Slik sørger man for at lederutviklingsprogrammet fylles med temaer lederne i den aktuelle organisasjonen faktisk trenger.
  2. Bruk et bredt utvalg av metoder. Vi lærer alle på forskjellige måter, så en kombinasjon av teori, gruppearbeid, e-læring, øvelser og praktisk trening vil som regel være det mest hensiktsmessige.
  3. Feedback til den enkelte leder er viktig, men det er ikke nødvendigvis slik at mer er bedre. For eksempel er det lite som tyder på at man vil få merverdi av en fullskala 360-graders evaluering sammenlignet med det å få grundig feedback fra noen utvalgte kilder.
  4. Forsikre deg om at programmet både er evidensbasert og praktisk relevant.
  5. Kjør heller programmet i flere korte moduler enn i én lang. Små drypp i hverdagen, for eksempel i form av en halv dag med jevne mellomrom, har vist seg å ha større effekt enn når lederne tas ut av hverdagen for et hotellseminar over flere dager.
  6. Bruk en fasilitator med relevant fagkompetanse. Det kan like gjerne være en intern som en ekstern konsulent, så lenge personen har tilstrekkelig kompetanse på temaet det undervises i.  Forskerne fraråder å bruke ledernes egen leder eller andre som allerede jobber tett med lederne.

Hvis du vil lese studien – her er referansen:

Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 102(12), 1686-1718. doi:10.1037/apl0000241