Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Heidi sin opplevelse av en Tverrfaglig prosess

Heidi har helseforsikring hos Danica, og gjennom forsikringen fikk hun tilbud om et tverrfaglig program med et rådgivningsteam. Rådgivningsteamet bestod av en psykolog, en fysioterapeut og en coach fra AS3. Vi har laget et kort intervju med Heidi for å høre hva hun synes om prosessen.

 

Hva var det som overbeviste deg om at et tverrfaglig program var en god idé?

Jeg var egentlig skeptisk, fordi jeg ikke hadde innsett at jeg trengte hjelp, men jeg ga det en sjanse. Ganske fort etter programmet hadde startet skjønte jeg at en fysisk og psykisk bedring ved hjelp av fagfolk ville bli en suksess.

 

Hva slags hjelp hadde du størst behov for i programmet?

I første halvdel av prosessen hadde jeg mest bruk for den psykiske støtten. Jeg hadde et stort behov for å ordne opp i ting som frustrerte meg. Jeg hadde likevel samtaler med fysioterapeut og brukte coaching jevnlig hele veien, fordi problemene mine var både psykiske og fysiske.

 

Var det flere fagpersoner koblet til ditt program?

Jeg var så heldig at jeg hadde tre fagpersoner med meg i mitt program. Det var en fysioterapeut, en psykolog og en profesjonell coach involvert.

 

Hva hjalp hver av dem deg med, og hvordan opplevde du samarbeidet mellom dem?

De tre fagpersonenene sparret konstant med hverandre. Alle hadde god oversikt over mine psykologiske aspektet ved mine problemer. De hjalp meg med å akseptere og finne frem til den fysiske tilstanden jeg var i. 

Samtidig hjalp de meg med å endre dårlige mønstre som gjorde at jeg konstant fikk tilbakegang slik at jeg kunne hente ut det beste av meg selv. Selvfølgelig hadde alle tre sine kjernekompetanser i sine respektive fag, og det var kombinasjonen av dem som gjorde at jeg er bedre rustet til å øke og opprettholde livskvaliteten både privat og i arbeidsmarkedet.

 

Hva var den største overraskelsen for deg i programmet?

Det var mange overraskelser, men jeg tror den største overraskelsen var da det gikk opp for meg at man er sin egen verste fiende, og at til syvende siste er det meg selv som har fått meg inn i så store smerter og så dårlig livskvalitet. Det er absolutt verdt å ta i mot hjelp. Det er ingen ”quickfix”, men hardt arbeid, for å komme ut av den onde sirkelen slik at man kan bygge videre i den retningen man ønsker å gå.

 

Hva oppnådde du av programmet?

En mye bedre livskvalitet og en annen tilnærming til mine fysiske utfordringer, som blant annet kan hjelpe meg med å erkjenne begrensningene mine og se nye muligheter. På sikt kan det endre dårlige mønstre som gir meg tilbakefall. Jeg har først og fremst oppnådd balanse i hverdagen.

 

Hva utgjorde den største forskjellen for deg?

Samarbeidet mellom forskjellige fagfolk. Problemer er ofte knyttet sammen av fysiske og psykiske utfordringer. I tillegg gjorde det en stor forskjell for meg at de lyttet til meg. 

Det var rom for å uttrykke seg uten press og fordommer. Samtidig stod de på sitt og stiller gode spørsmål da jeg ville ta den enkle utveien og heller ønsket å fortrenge problemene mine.

”AS3 har vært avgjørende for at jeg i dag er på et mye bedre sted” Heidi

Er det noe du har tatt med deg videre som du ikke hadde regnet med?

Absolutt. Jeg har visualisert hvor høy prisen er ved å slik jeg gjorde. Jeg har skjønt hva stress og å jobbe for mye kan gjøre med kroppen. Samtidig har jeg tatt med meg gode verktøy for å forhindre at de dårlige vanene gjentar seg.

 

Hvis du skulle anbefalt programmet til en annen, hva ville du sagt da?

AS3 har vært avgjørende for at jeg i dag er på et mye bedre sted.

Man kan ikke fjerne kroniske smerter, men det kan hjelpe å erkjenne det og ta bedre valg. Det kan gjøre at smertene er mulig å håndtere og i noen tilfeller blir mindre ved hjelp av flere verktøy og behandling.

For meg personlig var det viktig å være iherdig for å oppnå resultater. Når ting er vanskelig å løse og man gjennom mange år har tatt dårlig valg er det veldig viktig å ta imot hjelp, uansett hvor vanskelig det er. I noen tilfeller kan det være små justeringer som gir deg bedre livskvalitet.

Oversatt fra dansk av: Oda Solend

Opprinnelig artikel: https://www.as3workcare.dk/blog/interview-med-heidi/