Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Hvordan starte Egen bedrift?

Av Helle I Stabel, rådgiver i AS3 Transition

Stadig flere jobbsøkere oppdager at start av egen virksomhet kan være et godt alternativ til fortsatt jobbsøk. Norge behøver flere arbeidsplasser, og kanskje kan du selv være med å skape noen av dem.

Som rådgiver i AS3 Transition møter jeg mange jobbsøkere. Stadig blir jeg overrasket over hvor mye kompetanse mange har med seg fra sine tidligere arbeidsgivere, eller fra interesser på fritiden - kompetanse som ofte er ubevisst hos den enkelte. Det kan dreie seg om en spesialkompetanse innen et område, en bred kompetanse innen en bransje, en lederprofil som tydeliggjøres, en salgsprofil som kommer fram og som kanskje i tillegg kombineres med en sterk interesse for et område, osv.  Eller det kan være at bevisstheten til en god idé, eller en gammel drøm om noe eget, vekkes til liv.

Bevissthet til din realkompetanse, og hva du er sterkest på og liker best, vil i mange tilfeller kunne være inngangen til en selvstendig næring som for eksempel rådgiver eller konsulent. En del godt voksne arbeidssøkere opplever at mange års arbeidserfaring, uten formalkompetanse på plass, kan være vanskelig å nå gjennom med i vanlig jobbsøk. Dersom du tilbyr denne kompetansen som rådgiver eller konsulent, oppleves det imidlertid ofte som positivt at du har flere års erfaring.

Lang arbeidserfaring og evnen til å jobbe systematisk over tid, vil mest sannsynlig øke sjansene for at en virksomhet overlever i mer enn fem år.

Hvordan starte egen bedrift?

Uansett alder - å starte egen bedrift kan være et godt alternativ for deg som nå jobber med å finne din nye jobb. Under nevner jeg noen viktige ting det er smart å tenke gjennom for å finne ut om det kan være noe for deg:

1. Behov i markedet

Uansett hva det kan være aktuelt å starte opp med, er det lurt å først utforske hvilket behov det er i markedet for det du har tenkt å levere. Enten det er en tjeneste eller et produkt skal det løse et eller annet for din kunde. Finn ut av dette, og undersøk i markedet. Bruk gjerne ditt nettverk og søk informasjon nok til å få et klarere bilde og helst noen konkrete uttalelser fra potensielle kunder.

2. Målgruppe

Definer din målgruppe. Lag deg gjerne en profil på en typisk kunde. Beskriv hvordan kunden tenker, hvilke interesser den har, hva den jobber med og hvordan, hvilke styrker denne kunden har, og hva som kan utvikles. Da vil du i neste omgang kunne gjøre din kommunikasjon mot din målgruppe mye enklere og mer målrettet.

3. Leveranse, distribusjon og samarbeidspartnere

Finn ut hvordan du best kan levere ditt produkt eller tjeneste. Er det du alene som skal levere alt, skal du levere det direkte, via web, via andre, hvilke samarbeids-partnere kan for eksempel være aktuelle og så videre.  Skal du starte som rådgiver/konsulent, kanskje det for eksempel være greit å tilhøre et fellesskap som jobber med lignende ting, i stedet for å stå helt alene. Er det snakk om produkter, kan det være smart å vurdere salg via andre, via nett, eget utsalg – eller en kombinasjon av flere. Tenk etter om det er andre samarbeidspartnere du behøver eller som det kan være smart å vurdere.

4. Finansiering og økonomi

Penger er alltid et stort spørsmål ved etablering av egen virksomhet.  Skal du levere tjenester, er det ikke sikkert du får så mange kostnader i oppstarten, men noe blir det som regel. Det er veldig krevende å tjene penger uten å ha noen penger. Det betyr at du bør ha noe å starte med. Ofte kommer også inntektene mye senere enn du har tenkt/planlagt, og dette må forberedes. Lag deg derfor et oppstartbudsjett og finn ut hvordan du eventuelt kan finansiere oppstarten. For noen kan det være et godt springbrett med en sluttpakke fra tidligere arbeidsgiver, eventuelt noen oppsparte midler, eller dagpenger under etablering fra NAV.

5. Ressurser

Lag deg en oversikt over hvilke ressurser du rår over før du eventuelt starter. Det kan være egen kompetanse, egne ferdigheter og interesser, materiell, verktøy, sertifiseringer, med mer. Vurder om det er viktige ting du mangler, og hvordan du i så fall skal få tak i dette. Finn fram til dine egne styrker, som et viktig fundament i den framtidige virksomheten.

6. Salg

Du må enten like salg, eller være villig til å lære det!  Uten salg, ingen kunder og ingen inntekter!  Hvis du selv ikke ønsker å drive med salg, må du finne ut på hvilken måte du da skal nå ditt marked og dine kunder på en effektiv måte.

Et par tips om du skal starte egen bedrift:

  • Den enkelte kommune har gjerne en næringsrådgiver og/eller et tilbud om etablererveiledning.  Sjekk hvordan dette er organisert i egen kommune
  • Innovasjon Norge har egen gründertelefon du kan benytte gratis; tlf.: 800 50 789
  • Det er svært mye kompetanse å hente fra www.altinn.no om det å starte og drive egen bedrift
  • Søk etter nettverk der du kan finne andre gründere. Det er mye å lære av andre, selv om de driver med andre ting enn deg selv.

I AS3 Transition kan vi også hjelpe overtallige med å ta steget å starte egen bedrift.