Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ansiennitet utfordres ved nedbemanning Hva bør tillitsvalgte gjøre?

-av Jannecke Bugge, seniorrådgiver hos AS3 Transition

Det å være tillitsvalgt (ansattrepresentant) får en helt ny dimensjon når en virksomhet står overfor en nedbemanning. Mange tillitsvalgte har dette som et verv ved siden av 100% stilling, og vet lite om hva en nedbemanning betyr for vervet, før de står midt i det. Plutselig får de roller som både psykolog og jurist, uten å nødvendigvis inneha denne kompetansen.

Historisk sett har fagforeninger hatt en viktig rolle ved å støtte de ansatte. De påser at ledere fatter rettferdige beslutninger og at virksomheten overholder juridiske retningslinjer. Ansiennitet har lenge vært et svært viktig utvalgskriterium, men i 2017 ble dette utfordret av behovet for endret kompetanse i virksomhetene. Den tid er forbi da Anne beholder jobben av den enkle grunn at hun har jobbet der lengst. Nå handler det både om prestasjon og riktig kompetanse. Dette kan være med på å komplisere det emosjonelle bildet for de som blir definert som overtallige. 

 

Les bloggen: "Verden endrer seg raskere enn din organisasjon" 

 

Dagens fire varme råd til virksomheter som nedbemanner er derfor:

  • Gi de tillitsvalgte opplæring om temaet nedbemanning knyttet til jus, menneskelige reaksjoner og virksomhetens utfordringer. Jo mer kunnskap tillitsvalgte har - jo bedre blir prosessene både for medarbeidere, ledere og virksomhetens omdømme.
  • Gi de tillitsvalgte opplæring og sparringspartnere som kan bistå dem i en krevende situasjon! La dem få arenaer til refleksjon.
  • Tillitsvalgte bør være involvert så tidlig som mulig i prosessen.
    Dette står skrevet i arbeidsmiljøloven, men det er et definisjonsspørsmål hva som er tidlig. Vår erfaring er at de ofte involveres for sent.
  • Hold tett dialog mellom ledergruppe og tillitsvalgte gjennom hele nedbemanningsperioden.

I nedbemanning reagerer de ansatte emosjonelt, og det gjelder ofte også tillitsvalgte. Det er ikke alltid bare en diskusjon rundt tariffer og utvalgskriterier. Det konkrete og logiske blandes med sinne, frustrasjon og bekymring.

 

Les bloggen: "Den nye karrieren"

 

Fagforeninger trenger å fornye seg

Mange ser allerede at et skifte i kompetanse er reelt. Derfor haster det med å utdanne tillitsvalgte på nytt grunnlag, slik at fagforeningene ikke mister sin stilling og kredibilitet fordi de fremdeles kjemper en kamp om ansiennitet.

Vi erfarer ofte at de tillitsvalgte agerer umiddelbart på et medlems behov. Dersom medarbeidere er uenige i en beslutning eller frustrert over situasjonen, kommer dette gjerne til uttrykk som et forsøk på å finne en syndebukk. Fordi disse reaksjonene ofte er naturlige, emosjonelle reaksjoner på endring, er det ikke alltid hensiktsmessig å konfrontere en ledergruppe med denne frustrasjonen.

Er du tillitsvalgt og står overfor en nedbemanning, husk at dette handler om hva som egentlig er det beste for den overtallige. Noen ganger er det bedre for en ansatt å få støtte til å komme seg videre i egen karriere istedenfor å klore seg fast i den virksomheten man er definert som overtallig.

Les mer om karriererådgivning
Jannecke Bugge

Jannecke Bugge er seniorrådgiver hos AS3 Transition. Hun har lang erfaring med rådgivning for HR og toppledergrupper i forbindelse med kartlegging og strategisk planlegging av større omstillingsprosesser. Hun jobber også som mentor for ledere og ansatte.

Jannecke er fagansvarlig for forretningsområdet nedbemanning/outplacement hos AS3 Transition.

 

Nyhetsbrev

Ønsker du mer informasjon fra AS3 Transition? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lurer du på noe?

Send oss en melding da vel. Dette kan være om du trenger råd, har spørsmål, eller andre ting vi kan hjelpe deg med. Vi svarer så fort vi kan!