Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Psykologisk trygghet, læring og feedback Tør du å innrømme feil overfor dine kollegaer?

-Skrevet av Monica Lærum Svegård, Kvalitetsrådgiver i AS3

Tør du å foreslå noe utradisjonelt og lite gjennomtenkt uten å frykte at de andre ser på deg som inkompetent, uvitende eller rett og slett dum?

Mot til å feile

Det krever mot å innrømme feil. Men det krever også en organisasjon som er moden nok til å imøtekomme feil på en konstruktiv måte. Jeg husker godt hvordan jeg på grunnskolen ofte unnlot å rekke opp hånden med mindre jeg var sikker på at jeg hadde riktig svar på spørsmålet. Det var jo uhyre flaut å komme med et svar som skulle vise seg å være helt skivebom, og det i tillegg med hele klassen som tilhører! Jeg har reflektert mye over dette den siste tiden. Hva gjorde at jeg ikke tok initiativ og rakk opp hånden oftere, selv de gangene jeg jo egentlig visste at det jeg skulle si var riktig? En ting var min egen innstilling. Jeg trodde at ved å svare feil var jeg dum og kunnskapsløs. Det var meg det var noe galt med om jeg ikke visste svaret med en gang. En annen ting er jo hvilke forventninger jeg ble møtt med. For hva var det læreren ofte stilte spørsmål om? «Er det noen som vet svaret på dette?» eller «Rekk opp hånda hvis du vet svaret». Og hvis du da ikke vet svaret, hvorfor skal du i det hele tatt engasjere deg?

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen handler om å skape et rom hvor man kan komme med utradisjonelle, lite gjennomtenkte idéer og forslag, og hvor man anerkjenner at det første ikke alltid er det beste, men at det har en verdi i seg selv at man slenger forslaget på bordet likevel. Et rom hvor det å gjøre feil respekteres fordi det gir en gyllen mulighet for læring, kreativitet og innovasjon. Kort fortalt er psykologisk trygghet troen på at du ikke blir straffet for å gjøre feil.

Læring og innovasjon

I en artikkel fra Harvard Business Review i 2017, blir psykologisk trygghet trukket frem som fellesnevneren hos alle team som presterer på høyt nivå. Ved å ha en høy grad av psykologisk trygghet sender man et signal internt i virksomheten om at det å ta risiko, komme med kritiske innspill, dele nye idéer og demonstrere en annerledes tankegang er verdsatt. Det gir grobunn for mer kreativitet, innovasjon og motivasjon til å møte vanskelige og komplekse problemstillinger. Med dette følger større muligheter for utvikling og læring, høyere engasjement hos de ansatte og bedre prestasjoner.

Growth mindset

Carol S. Dweck (Mindset: The new psychology of success, 2007) har gjennom sin banebrytende forskning kommet frem til et grunnleggende psykologisk fenomen som påvirker hvordan vi som mennesker møter og overkommer utfordringer i livet. Det handler om en innstilling, et «mindset», til hva som skal til for å oppnå noe. Med det hun kaller et «growth mindset» gir vi oss i kast med nye utfordringer, går inn i ukjente problemstillinger og situasjoner vel vitende om at det er en risiko for at vi kan gjøre feil underveis. Men fordi det finnes en risiko for å gjøre feil innebærer dette også at det er en stor mulighet for læring. På grunnskolen kan jeg nå trygt si at jeg ofte lot meg stoppe av et klassisk «fixed mindset» - det å gjøre/si noe feil var ensbetydende med at det var meg det var noe galt med. Hadde jeg hatt et sterkere læringsfokus, hadde jeg vært i stand til å se at det å ikke vite alt med en gang, og det å svare feil også var en måte å lære på, og en mulighet til å bli enda bedre til noe.

Så hva kan du gjøre allerede i dag for å skape psykologisk trygghet på jobben?

  1. Be om feedback.

Spør om noen kan gi deg en tilbakemelding etter et fremlegg på jobb, eller i en samtale med en medarbeider. Hva kunne du ha gjort annerledes, og hva fungerte godt?

  1. Vær nysgjerrig!

Vær undersøkende og interessert i hvordan andre på jobb tenker og vurderer ting. Lytt til forslag og ideer med et ønske om å forstå perspektivene deres, og vær på jakt etter hva du kan lære av andre.

  1. Vis tillit.

Gi andre oppgaver og ansvar de ønsker å bryne seg på. Anerkjenn at det å gjøre feil er et steg på veien til innovasjon og utvikling som på sikt vil skape resultater, både for den enkelte og for organisasjonen som helhet.

Bli med på webinarer hvor vi forteller mer