Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Når et ja-menneske lærer å si nei Transisjon har ingen nedre eller øvre aldersgrense

Gjennom en trygg prosess i AS3 sitt fagteam har et ja menneske lært seg å si nei, og dra frem verktøykassen fra boden og tørket støv av mentale redskaper han allerede hadde tilgjengelig.

Ved bevisstgjøring, ansvarliggjøring, anerkjennelse og mest av alt, kandidatens egen motivasjon og pågangsmot er endringene hos kandidaten forankret for et langvarig positivt resultat.

”Her har vi veiledet gjennom samtaler og øvelser basert på tillit og trygghet! Så har vi heiet han frem!” - AS3 Fagteam
  • Navn: Yngve Arntzen

  • Alder: 65

  • Sivilstand: Gift

Hva er din bakgrunn?/fortell litt om deg selv. 

Jeg er utdannet innenfor fagområdene VVS, Energi og Klimateknikk fra Oslo MET og NTNU samt noe økonomi og administrasjon fra Nord Universitet.

Jeg har min arbeidserfaring fra vel 30 år rådgiverbransjen hvor jeg har vært seksjonsleder og avdelingsleder, 3 år fra offentlig  byggherreorganisasjon som spesialrådgiver og fra 2012 som prosjektrådgiver/spesialrådgiver, prosjekteringsleder og prosjektutvikler i et av landets største entreprenørselskaper.

Arbeidslivet har vært og er til dels krevende med ansvar for arbeidsprosesser, økonomi, kvalitet og  at leveranser skjer til avtalte tidsfrister.

Jeg har alltid likt mitt arbeide og har alltid jobbet mye – for mye. Dette har jeg etterhvert erkjent og at jeg bærer mye av ansvaret for dette selv fordi jeg ønsker å ha stor grad medvirkning. Jeg er nok av type den som sier ja til oppgaver selv om jeg ikke har hatt reell kapasitet innenfor normert arbeidstid.  

Mine utfordringer er flersidig;

  • Fysisk i form av nakkesyndrom som skriver seg fra prolapser i nakke som har utløst kroniske hode og nakkesmerter.
  • Utfordringer med langvarig stress med flere massive stressfaktorer.

Samlet har dette gitt meg store utfordringer i hverdagen.  

Friluftsliv har alltid vært en stor interesse både for meg og resten av familien, men min helsetilstand og arbeidsbelastning har i de senere årene frarøvet meg det nødvendige overskuddet til å utøve dette.

Jeg er en ekstrovert person og er glad i ha omgang med venner og kollegaer, men også dette har blitt påvirket av helsesituasjonen samtidig.

Hva gjorde deg oppmerksom på AS3?

Jeg ble introdusert for AS3 gjennom oppfølgingssamtale mellom NAV, lege og bedriftens HR-avdeling og tilbud om å kunne benytte meg av de tilbudene AS3 har ble formidlet av saksbehandler i NAV.

 

Jobber man, får man hjelp til å nå toppen

Kan du beskrive din vei gjennom programmet?

Jeg ble introdusert for hele programtilbudet som AS3 kan gi. Fysisk trening med god og kvalifisert veiledning samt kurs i stressmestring er tilbud jeg har benyttet meg av gjennom programmet.

Jeg har også hatt gode samtaler med veileder fra AS3 og HR som har hjulpet med bevisstgjøring av årsakssammenheng og hva som jeg og arbeidsgiver kan gjøre.

Hva slags hjelp hadde du størst behov for?

Jeg hadde behov for å få forstå hvilke utløsende faktorer (stressfaktorer) som genererer tilstandene og få en bevisstgjøring rundt hva jeg selv og arbeidsgiver kan gjøre for å bedre situasjonen og gjøre meg i stand til få en god arbeidshverdag.

Jeg hadde også behov for å få nakke og skuldre smertefri/dempe smerteeffektene.

Hvilke metoder fungerte for deg?

I forhold til stress og bevisstgjøring av utløsende faktorer har jeg hatt god hjelp gjennom samtaler både med rådgiver hos AS3, lege og bedriftens HR-avdeling samt kurs i stressmestring. Det har også vært viktig at jeg er blitt bevisstgjort hvilke grep jeg selv måtte bære ansvaret for og da spesielt med grensesetting for egen arbeidsbelastning.

Jeg har også hatt svært god hjelp gjennom den fysiske treningen med god og kompetent veiledning av fysioterapeut fra AS3. Dette har hatt svært god effekt i forhold til nakke og skuldersmerter.   

Hvilke utfordringer møtte du på underveis i programmet, som du i ettertid ser at kunne blitt løst på en annen måte?

Hvis jeg skal si noe her så er det at de tiltak som er blitt gjennomført kunne vært startet tidligere.

For mange er det vanskelig å ta valget

Hva var den største overraskelsen for deg underveis i programmet?

Den største overraskelsen er nok effekten av den fysiske treningen har hatt i forhold til nakke og skuldersmerter og bevisstgjøringen av stressfaktorer og hvordan disse kommer til uttrykk.

Hva utgjorde den største forskjellen for deg?

Den store forskjellen var nok den veiledningen jeg fikk og den motivasjonen som ble skapt.

Er det noe du har tatt med deg videre etter programmet, som du ikke hadde regnet med?

Jeg fortsetter med egentrening og insitament og motivasjon hentes fra de positive erfaringer jeg har fått gjennom programmet.

Jeg har også lært å kjenne mine egne kapasitetsbegrensninger og gjennom samtaler med arbeidsgiver er det gjort endringer i forhold til ressursalokeringer.