Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Privat karriereveiledning Våre tjenester

Karriereveiledning

I vår mest omfattende karriereveiledningspakke vil du få en grundig og systematisk kompetansekartlegging og bli bevisst på både tidligere arbeidserfaring, faglig kompetanse, personlig kompetanse og videre karrieremål.

Du vil sitte igjen med et klart bilde av egen kompetanse og ressurser og få tydeliggjort dine karrieremål. Du vil også få en spisset og profesjonell CV, samt en spisset søknad til relevante stillinger eller arbeidsgivere.

undefined

Har du spørsmål?

Priser og betaling

Ta kontakt for informasjon om priser og pakketilbud.

Denne type tjeneste forhåndsbetales etter avtale til konto 8601.87.89754 eller via Vipps #863892. Merk betalingen med ditt fulle navn


Utarbeidelse av CV

Det finnes ingen entydig måte å utarbeide en CV på. Hvordan CVen skal se ut og hva den skal inneholde avhenger av sammenhengen den skal brukes i og bør målrettes mot stillingen du søke eller hvilken bransje du ønsker deg inn i.

Vi bistår deg i arbeidet mot en spisset og målrettet CV som fanger arbeidsgivernes oppmerksomhet og øker dine muligheter for å bli innkalt til jobbintervju.


En profesjonell LinkedIn profil

Å bruke sosiale medier for å profilere - og synliggjøre seg selv ovenfor arbeidsgivere blir mer og mer vanlig – og nødvendig.

De aller fleste arbeidsgivere «googler» kandidater i en jobbsøkerprosess, og du bør derfor ha oppdaterte profiler. LinkedIn er med flere hundre millioner brukere ubetinget verdens største profesjonelle og arbeidslivsrettede sosiale mediet og ved å bruke dette bevisst er du straks nærmere drømmejobben.

Vi bistår deg i utviklingen av en profesjonell og tydelig LinkedIn profil som synliggjør deg overfor nettverket ditt, virksomheter og jobbformidlere.

Vi utarbeider også en aktivitetsplan for sosiale medier og konkrete tips til hvordan du aktivt kan benytte sosiale medier for å tydeliggjøre din kompetanse og dermed effektivisere din jobbsøking.


Trening til jobb-intervju

Jobbintervjuet er kanskje den viktigste delen av ansettelsesprosessen, både for bedriften og deg.

I det øyeblikket du blir innkalt til jobbintervju har du kommet gjennom det første nåløyet i jobbsøkingen; i seg selv en suksess.

Det betyr at din kompetanse er relevant og at bedriften har fått et godt inntrykk av deg. Nå gjelder det å overbevise om at du er den medarbeideren de leter etter.

Vi hjelper deg med å trene på jobbintervjuet slik at du stiller forberedt til denne viktige dagen! Vi foretar et fiktivt intervju og gir deg konkrete tilbakemeldinger og tips til hvordan du styrker dine sjanser i jobbintervjuet.

På den måten stiller du godt forberedt til jobbintervjuet og vil styrke dine sjanser betraktelig.