LEVELUP - DIGITAL COACHINGPLATtFORM STYRK HELE ORGANISASJONEN MED COACHING

Coaching for alle - med LevelUp

I dag er coaching tilgjengeliggjort for samtlige I organisasjonen. Både medarbeidere og ledere kan ha stor nytte av profesjonell 1-1 coaching. Vår digitale plattform LevelUp er en skalerbar tilnærming til coaching som gjør det lettere å jobbe systematisk, forretningsorientert med mål om å utvikle og beholde medarbeidere på alle nivå.

Plattformen gjør coaching mer tilgjengelig i form av at du som coachee ikke må reise fysisk for å benytte deg av coaching. I en hektisk hverdag er den digitale tilgjengeligheten og verktøyet en mate å effektivisere og demokratisere coaching. Det blir en mer fleksibel og smidig prosess, tilgjengelig uavhengig av geografi og bevegelsesmulighet. Chat, videomøter, definisjon av egne mål opp mot virksomheten, refleksjonsoppgaver og annet materiale er samlet på ett sted. Dette gjør det også lettere for virksomheten å sikre effekt av coaching og fremtidig fokus.

Hva får du via LevelUp?

Coaching når det passer deg
Videoløsning og chat gir coachee enkel tilgang til sin personlige sertifiserte coach.

Sett mål og følg utviklingen
Coachee og coach fokuserer på spesifikke områder, setter mål og følger utviklingen gjennom programmet. Det er også mulig å lege inn virksomhetens overordnede mål, slik at vi sikrer at vi jobber i tråd med virksomhetens strategi og retning.

Mulighet for tilbakemeldinger
I løpet av programmet har coachee mulighet til å etterspørre tilbakemeldinger, for eksempel fra sin leder eller kolleger. Dette kan bidra til å øke selvforståelsen og bidra til å sette fokus.

 

Kunnskapsbase
Coachen kan dele utvalgte refleksjonsøvelser, artikler og videoer direkte i plattformen for å øke coachee sin utviklingsprosess.

Egne refleksjoner
Coachee kan føre notater over egne refleksjoner og læring. På denne måten skapes en økt forpliktelse samt synliggjøring av fremgang.

Alt i ett brukervennlig system
1–1 coaching, refleksjonsoppgaver og øvelser, kunnskapsbase, refleksjoner og utviklingsmål og resultater i en og samme plattform. Tilgjengelig via nettbrett, telefon og PC.

 

Flere kontaktpunkter

Effekten av coaching øker i tråd med antall kontaktpunkter og møter det er mellom coach og coachee

I LevelUp appen kan coachee bruke video og chat-funksjonen, både til avtalte møter og til løpende dialog.

Samtidig er det innebygd tilgang til relevante oppgaver, mulighet for å legge inn egne refleksjoner og verktøy til å sette mål og følge med på egen fremgang.

Konfidensialitet og datasikkerhet

All dialog mellom coach og coachee er selvfølgelig konfidensiell. Trepartsmøter med nærmeste leder, og eventuell informasjon til virksomheten skjer kun etter avtale med coachee.

Samtaler skjer gjennom en sikker og integrert videofunksjon, og personsensitiv data blir kun lagret i tråd med GDPR.

Dedikert team med coacher

Dere vil ha et dedikert team av coacher som arbeider spesifikt med deres organisasjon. På den måten blir coachene kjent med organisasjonen spesifikt og vil stå sterkere i å støtte deres medarbeidere i sin utvikling.  I den grad det er stort volum vil vi også ha mulighet til å spille tilbake relevante innspill til virksomheten

Hver coachee blir matchet med en coach som har best forståelse for profil og jobbfunksjonen, og oppleves optimal for å kunne støtte coachee i sin utvikling.

Vi er her

Vil du høre mer om coaching og LevelUp? Fyll ut informasjonen nedenfor eller ring oss på tlf: 81551855 for en uforpliktene samtale.

Hva sier våre kunder om LevelUp?

"It has been very exciting and very useful towards the goal I had formulated in collaboration with my coach. The very specific feedback I received from my colleagues, stakeholders and manager worked really well for me in combination with the coaching sessions. Already after just a few coaching sessions I found that I now had some good tools that would allow me to continue working with and to shift some of my existing convictions."

Maria Boerresen, Nordic HR Business Partner, Alcon

"I've had some super good and rewarding conversations on the platform. My coach was really accommodating and listening and helped me illuminate my challenge in several different ways. LevelUp is a really good tool for good dialogues and reflection."

Lone Østrup, HR Manager

Om AS3 og LevelUp

  • LevelUp er utviklet I samarbeid med våre kunder og har blitt designet, teste tog optimalisert av AS3.
  • LevelUp prosessen er fundamentert på over 30 års erfaring med veiledning og coaching
  • Samtlige coacher I AS3 er sertifisert og har betydelig erfaring med forretningsorientert coaching.
  • Vi har vår egne EMCC accredited  kvalifisering på tre nivå.
  • Vi tilbyr coaching på engelsk og norsk. Vi har også mulighet til å tilby tilsvarende løsning i de nordiske landene; Sverige, Danmark, Finland