Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Raskere frisk

Hva er Raskere Frisk?

Formålet med Raskere Frisk er at ansatte i kommuner raskere skal komme tilbake til jobb og å unngå sykefravær blant ansatte som står i fare for å bli sykemeldte.

Raskere Frisk hjelper deg som ansatt til å stå sterkere i jobben din på tross av fysiske og/eller psykiske utfordringer. Tiltaket består blant annet av arbeidsrettet coaching of fysisk aktivitet. 

Hvem er tiltaket for?

Raskere Frisk er i dag blant annet tilgjengelig for Arendal kommune og deres ansatte. Dette kan også passe for andre kommuner og deres ansatte.

Varighet

Det er ingen satt tid. Du vil få individuell oppfølging av et tverrfaglig arbeid- og helseteam, som vil hjelpe deg på veien og vurdere ditt forløp. 

Kontakt oss!

Har du spørsmål rundt tiltaket, kan du kontakte oss her.

Våre kontorer

Vi har kontorer rundt i Norge.

Finn kontoret nærmest deg

Hvor er vi?