Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

vår arbeidsplass Medarbeiderutvikling

Vårt mål er å kunne tilby ansvarsfulle og utviklende stillinger, som har et utviklingspotensial for medarbeideren og for forretningsområdets mål.

AS3 er en stor organisasjon med massevis av muligheter. Vi ønsker å skape rammer som gir medarbeiderne mulighet til å ta ansvar for egen utvikling. Det betyr:

  • At vi gjennom AS3 Academy tilbyr introduksjons- og sertifiseringsprogrammer, som gir en systematisk og målrettet introduksjon til nye arbeidsoppgaver og kvalitetskrav.
  • At kompetanseutviklingen først og fremst foregår i stillingen gjennom nye oppgaver og nye ansvarsområder.
  • At kompetanseutvikling internt og eksternt i form av etterutdannelse alltid er målrettet medarbeidernes og AS3s behov og drøftes med nærmeste leder.
  • At det årlig gjennomføres medarbeiderutviklingssamtaler, som følges opp gjennom hele året.
  • At det er viktig at du som medarbeider er oppmerksom på å "bruke deg selv riktig", og hva som skal til for at du skaper de beste resultatene.
Les mer om AS3 Academy