Se våre kommende webinarer

VÅR ARBEIDSPLASS Trivsel og arbeidsmiljø

I AS3 jobbe vi aktivt med vår arbeidsmiljøpolitikk. Et godt arbeidsmiljø er alle sitt ansvar, og i AS3 forventer vi at alle bidrar aktivt til et godt og utviklende arbeidsmiljø.

Vår tilnærming til arbeidsmiljøet tar utgangspunkt i våre tre grunnleggende verdier – forretningsorientert, ordentlig og langsiktig. Vi arbeider for å opprettholde et godt arbeidsmiljø i hele konsernet, fordi det er avgjørende for trivselen i hverdagen og for de resultatene vi ønsker å skape for kunder og kandidater.

Målet vårt er å være blant de ledende i bransjen som arbeider med Job Transition Management. Det gjelder også for arbeidsmiljøet vårt.

I 2021 svarte 92 % av medarbeiderne i AS3s årlige trivselsundersøkelse at de var fornøyde med jobben sin. Kilde: Medarbeiderundersøkelse 2021

Hva er et godt arbeidsmiljø for oss?

AS3 har innarbeidet et omfattende og målrettet arbeidsmiljøledelsessystem. Vi overholder arbeidsmiljølovene og andre lover og bestemmelser som er relevante for AS3. Videre arbeider vi aktivt med å forebygge skader og setter inn med avhjelpende tiltak, slik at vi hele tiden sikrer et godt fysisk, psykisk og ergonomisk arbeidsmiljø. 

Arbeidsmiljøpolitikk

Vi fokuserer på å opprettholde og hele tiden forbedre sunnheten og trivselen i AS3. Derfor overholder vi arbeidsmiljøloven og alle andre relevante lover og bestemmelser, samt prinsippene i FNs Global Compact.

LES MER OM GLOBAL COMPACT