Se våre kommende webinarer

Ressurser Jobbsøking og sosiale medier

Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på. Vi har gått fra å være mottagere av informasjon til å bli aktive deltagere i en dialog.

I begynnelsen var sosiale medier mest ett verktøy for mennesker for å holde kontakt med venner og familie – men dette har i stor grad endret seg. Sosiale medier har blitt en del av den profesjonelle verdenen og bidrar til å gjøre arbeidslivet både lettere og mer effektivt.

Det finnes mange sosiale medier og nye tilkommer hele tiden. Tre av de mest populære sosiale mediene er Facebook, LinkedIn og Twitter. Disse beskrives kort her:

LinkedIn – Ditt profesjonelle nettverk

LinkedIn er med sine flere hundre millioner brukere definitivt verdens største profesjonelle og jobbmessige sosiale nettverkstjeneste. Her bygger medlemmene arbeidsrettede nettverk. Sentralt for den som vil begynne å aktivt arbeide med LinkedIn er å utarbeide og optimere sin profil. Med din profil kan du både vise og beskrive din jobbkompetanse, erfaring og resultater for omverdenen. Du kan lett få oversikt over og opprettholde kontakten med ditt nettverk

Facebook – mest for privat bruk?

Selv om de fleste bruker Facebook for å holde kontakten med sitt private nettverk er det fortsatt mye å hente når det kommer til Facebook og jobbsøking. På Facebook har du tilgang til et nettverk som det er lett å ta opp kontakten med – og man vet aldri hvem som kan være relevante kontakter. Vær personlig men seriøs når du ber om hjelp til å komme i kontakt med interessante bedrifter eller kontaktpersoner. Mange bedrifter har en side eller profil på Facebook. Det kan være en god ide å følge interessante bedrifter ved å trykke «Like» eller legge til som venn.

av norske bedrifter bruker sosiale medier til rekruttering (2/2015)

Twitter – korte og konsise meldinger

På Twitter kan du legge ut egne oppdateringer og lese andres. Oppdateringene kalles tweets og er en tekst på max 140 tegn. Du kan følge interessante personer, offentlige profiler, temaområder og bedrifter. Twitter kan være et godt verktøy for å komme i kontakt med bedrifter og interessante personer samt for å få i gang en dialog.

Flere ressurser