Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Business Controller Marte Flatlien

Hvilke hovedoppgaver har du i AS3?
Som Business Controller bistår jeg lederne og seniorrådgiverne med rapportering og sparring rundt økonomiske data, samt har hovedansvar for budsjetteringsprosess og fakturering. Jeg er også superbruker i vårt interne CRM-system Microsoft Dynamics 365.

Hva er din bakgrunn?
Jeg har en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Innlandet, i tillegg til samtalemetoden "Motiverende intervju", hvor målet er å øke motivasjonen til adferdsendring og å hjelpe mennesker i en endringsprosess. Jeg har jobbet som daglig leder og assisterende butikksjef i service- og kundehåndteringsbransjen, hvor jeg også har hatt ansvar for både regnskap, personal og administrasjon.

Hva engasjerer deg med det du jobber med?
Være med på å skape tydelige mål, retning og ansvarsområder som bidrar til positiv framdrift hos enkeltpersoner eller team, understøttet av gode og effektive systemer/prosesser som gjør at alle har de verktøyene og informasjonen de trenger for å yte sitt beste!