Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Fagansvar organisasjons- og lederutvikling Claus Harald Jebsen

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsområder har du i AS3?
Mine hovedoppgaver i AS3 er som konsulent/rådgiver innen organisasjon- og lederutvikler. I dette ligger det også å bidra til vår faglige utvikling og utvikling av nye tjenester og konsepter. Siden jeg også er stipendiat på BI, Institutt for Strategi og Entreprenørskap, er naturlige oppgaver å koble praksis og akademia tettere sammen. Som partner har jeg også et medansvar for å støtte oppunder alle forretningsområdene i AS3.

Hva er din bakgrunn?
Jeg er utdannet psykolog ved UiB i 1997 og har en rekke etterutdanningskurs og programmer innen organisasjon og ledelse. For tiden er jeg PhD stipendiat for å lære forskningsmetodikk generelt og hvordan utvikle gode praksiser knyttet til samhandling på tvers.

Hva engasjerer deg i det du jobber med?
Å bidra til å skape endring og utvikling hos våre oppdragsgivere på både organisasjon, gruppe, relasjon og individnivå som bidrar til å skape merverdi for deres kunder/brukere/mottakere.