Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

rådgiver innenfor Omstilling og nedbemanning Maja Vikan

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsområder har du i AS3?

Jeg jobber som rådgiver innen omstilling og nedbemanning. Arbeidet går ut på å bistå ledere og HR for å sikre at prosessene blir gjennomført på en god måte.  

Hva er din bakgrunn? 

Jeg er utdannet er innen HR ledelse og kulturpsykologi. Jeg har erfaring fra omstilling- og nedbemanningsprosesser, mangfoldsledelse og internasjonale relasjoner.  

Hva engasjerer deg i det du jobber med?

Det å kunne bidra til at nedbemmaningsprosesser gjennomføres på en god og verdig måte for alle involverte parter og at overtallige får hjelp ut i ny jobb.  

I hele min arbeidskarriere har jeg vært opptatt av å ha mennesket i fokus. Det å ha muligheten til å bidra til menneskers utvikling og håndtering av krevende situasjoner gir meg en positiv driv i hverdagen.