Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

SENIORRÅDGIVER INNENFOR OMSTILLING OG UTVIKLING Maja Vikan

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsområder har du i AS3?
Jeg jobber som seniorrådgiver i AS3 med fokus på omstillingsprosesser og utvikling av ledere og team. Arbeidet går ut på å bistå ledere og HR i å planlegge, gjennomføre gode endringsprosesser, tiltak for trivsel og utvikling for å nå virksomhetens mål. Jeg står sterkt for å sikre gode relasjoner og arbeidsplasser samt at tiltak tilpasses den enkeltes hverdag. Jeg arbeider for å sikre høy kvalitet og smidige arbeidsprosesser i våre samarbeid.

Hva er din bakgrunn? 
Jeg er utdannet innen HR, ledelse og kulturpsykologi. Jeg har flere års erfaring i å gjennomføre større omstillingsprosesser fra HR-siden, og har jobbet i både store globale selskap og start-up. Med økt forståelse for viktigheten av lederes rolle og kommunikasjon for å oppnå mål og sikre gode prosesser, fordypet jeg meg videre inn i mangfoldsledelse. Jeg har blant annet vært med på å utvikle standard for mangfoldsledelse (NS11201) og sittet som styreleder for Norsk Indisk handelskammer (NICCI).

I AS3 har jeg erfaring fra lederutvikling, karriereutvikling, omstilling og coaching i både private og offentlige virksomheter.

Hva engasjerer deg i det du jobber med?
I hele min karriere har jeg vært opptatt av å ha mennesket i fokus. Det å ha muligheten til å bidra til andres utvikling og håndtering av krevende situasjoner gir meg en positiv driv i hverdagen.

Jeg har troen på at ledere er nøkkelen for å skape bærekraftige arbeidsplasser i fremtiden, og erfarer gang på gang at ledelse kan læres.

Jeg jobber for et bærekraftig arbeidsliv for alle, hvor alle kan trives og bidra ut fra sine forutsetninger. Vi er best sammen.