Se våre kommende webinarer

Leder - Arbeid & Helse Joakim Lund

Hvilke hovedoppgaver/ansvarsoppgaver har du i AS3

Som Regionleder i AS3 Norge er det viktigste jeg gjør, å sørge for at kunder, ansatte og samarbeidspartnere i Agder, Rogaland og Telemark opplever verdi av å samarbeide med AS3. Jeg elsker å begeistre og som person er jeg «bevisst naiv positiv» og har konsekvent denne innstillingen til små og store utfordringer som skal håndteres i arbeidet.

 

Hva er din bakgrunn?

Jeg har en variert bakgrunn, men formelt er jeg utdannet fysioterapeut fra «University College Lillebaelt». Jeg har også en rekke kurs og moduler innen ledelse, og har arbeidet som leder og fysioterapeut i flere år i både Danmark og Norge. De siste 10 årene har jeg arbeidet målrettet innenfor «Velferdsmiks» eller «offentlig/privat samarbeid». Formålet er, og har til enhver tid vært å bidra til at flest mulig mennesker bidrar på sitt beste ut i fra egne forutsetninger.

 

Hva engasjerer deg med det du jobber med?

Jeg har verdens mest meningsfulle jobb når jeg får være med å bidra til bevegelse og at velferdsstaten bevares til så mange fremtidige generasjoner som mulig. I Norge har vi verdens beste forutsetninger for inkludering, samarbeid og likeverd. Vi må kjenne vår besøkelsestid og legge til rette for individuelle løsninger uavhengig utgangspunkt.