Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

leder - innovasjon og forretningsutvikling Mette Kristensen

Hvilke hovedoppgaver/ansvarsoppgaver har du i AS3

 

 

Hva er din bakgrunn?

 

 

Hva engasjerer deg med det du jobber med?