Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Nordnorge Digitale talenter


Kurs for unge talenter med digital kompetanse

Ungdomsinnsatsen i NAV har som mål at unge ledige og personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år raskt skal komme i utdanning eller arbeid.

Denne brukergruppen har ofte god digital kompetanse, noe som kan bygges videre på for motivasjon, mestring og videre kontakt ut mot arbeidslivet.

Arbeidsmarkedet står i en digital omstilling og gjennom et digitalt kurs for unge brukere i hele fylket, kvalifiseres lokale talenter med interesse for data og gaming.

Samtidig imøtekommer de et økende behov i framtidens arbeidsmarked.


Du vil gjennom kurset bli kjent med-, og utvikle faglige ferdigheter innen:

  • Programmering
  • Design
  • Innholdsproduksjon (lyd, bilde o.l.)

Det er ikke realistisk at du skal utvikle tilstrekkelig yrkeskompetanse innenfor alle disse områdene på 10 måneder.

Derfor har vi valgt å bygge opp kurset på en slik måte at du får en smakebit av ulike retninger i et «kræsjkurs» på 2 måneder, før du velger et spesialiseringsområde ut ifra talent, kompetanse og interesse, og bruker resten av kurset på å utvikle fagkompetanse innenfor dette området.

Dette er med å sannsynliggjøre at den kompetansen som du som deltager sitter igjen med er kompetanse som det er bruk for og kan benyttes i arbeidslivet, og ikke kun teoretisk kompetanse innenfor flere retninger.

Varighet

Kurset her heldigitalt og har en varighet på 10 måneder, hvor jobbveileder og fagressurs følger deg hele veien.

Målgruppe

Du som ung arbeidssøker mellom 19 og 30 år med god digital kompetanse og interesse for data.

Kursdeltakerne må ha et ønske om å bygge videre på den digitale kompetansen med et mål om arbeid.

Du må ha tilstrekkelig norsk- og engelskkunnskaper, samt motivasjon slik at du kan nyttiggjøre deg av et digitalt kurs.


Kursvalg

  • Programmering
  • Design

Spesialiseringsområder

  • Webredaktør
  • Webdesigner
  • Webprogrammerer
  • Unity

Kontakt oss!

Har du spørsmål rundt tiltaket, kan du kontakte oss her.

Kontaktperson

Joakim Lund

Leder - Arbeid og Helse


AS3 Norge ASMarkensgate 13-154611 Kristiansand

Mobile: +47 900 66 604E-post: joal@as3.no


Joakim Lund Bilde

 

Hvor er vi?