Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke arbeidsevnen til kandidaten, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer kandidaten i å delta i arbeidslivet.

Vi tilpasser tiltaket etter kandidatens behov og ut fra hver enkelt sine muligheter på arbeidsmarkedet.

Tiltaket kan blant annet inneholde:

  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Individuelt treningsopplegg med veiledning
  • Arbeidsutprøving i trygge omgivelser
  • Kontakt med arbeidslivet
  • Livsstilsveiledning

Varighet

Tiltaket har en varighet på inntil 12 uker.

Målgruppe

Tiltaket kan være aktuelt for dem som er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen sin nedsatt slik at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Kontakt

Kontaktperson (Arendal)

Nils Johannes Husum Wang

Senterleder ARR - Arendal


AS3 Norge ASBarbudalen 394846 Arendal

Mobile: +47 458 77 078E-post: njhu@as3.no


Nils Johannes Husum Wang bilde

 

Kontaktperson (Kristiansand & Grimstad)

Camilla Landmark

Senterleder ARR - Kristiansand & Grimstad


AS3 Norge ASTollbodgata 84611 Kristiansand

Mobile: +47 459 78 445E-post: calan@as3.no


Camilla Landmark

 

Kontakt oss!