Se våre kommende webinarer

Mulighetssamtalen i AS3

Mulighetssamtalen i AS3

 

Vi vet at en av de viktigste faktorene for å unngå ledighet og utenforskap er muligheten for tidlig bistand ved hindringer som fører til fravær fra jobb og jobbsøk.

Mulighetssamtalen er med å sikrer til Tidlig Innsats og bidrar til målrettet og koordinert bistand tidlig, og innen UKE 12 av kandidaters sykefravær. Hensikten er videre å bidra til kvalifisert oppfølging og plan mtp. muligheter for arbeid og aktivitet på tross av eventuelle fysiske, psykiske eller organisatoriske hindringer.

Et forløp i Mulighetssamtalen er individuelt tilrettelagt og har en maksimal varighet på 14 dager. Alle som deltar, inkludert kandidaters arbeidsgiver (for dem som har dette) får en primær kontaktressurs hos AS3 som samhandler med vårt tverrfaglige team bestående av fysioterapeut, karriererådgiver, psykolog og coach ved behov.

Mulighetssamtalen er en integrert del av samarbeide vårt med NAV og offentlige instanser, og inngår bl.a i arbeidsmarkedstiltakene våre.

 

Varighet

Maks 10 virkedager (2 ukers tiltak).

Målgruppe

For fult og gradert sykemeldte, tidlig i sykemeldingsperioden.

Kontakt oss!

Har du spørsmål rundt tiltaket, kan du kontakte oss her.

Kontaktperson

Joakim Lund

Leder - Arbeid og Helse


AS3 Norge ASTollbodgata 84611 Kristiansand

Mobil: +47 900 66 604E-post: joal@as3.no


Joakim Lund Bilde