Se våre kommende webinarer

AS3 i samarbeid med Adecco

Sammen har vi signert en samarbeidsavtale, som gjør at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og leveranser.

For våre kunder og kandidater betyr dette at vår felles kompetanse vil komme alle til gode. Sammen har vi tro på at vi kan sørge for at flere mennesker finner ny og riktig jobb. 

Om Adecco

Adecco Norge er et av landets best landsdekkende bemanningsselskap med over 50 driftskontor, fra Kristiansand til Alta. Deres oppgave er å sikre at deres kompetanse og kapasitet blir utnyttet i de lokale markedene. Samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder sikrer fleksibilitet og hurtighet overfor både kunder og medarbeidere og sørger for at deres behov blir ivaretatt på en god måte over hele landet.

De er spesialisert innenfor en rekke forretningsområder. Bakgrunnen for dette er å kunne øke kraften innenfor spesielle fagområder der kandidater og kunder krever særskilt kompetanse, håndtering av spesielle prosesser eller rutiner. Deres erfaring tilsier, at ved å være spesialiserte innen bestemte fagområder vil de være en bedre arbeidsgiver for vikarene, samtidig som de er en attraktiv og effektiv samarbeidspartner for kundene.

Logo Adecco

Les mer om adecco

Om AS3

AS3 har et solid faglig fundament, der «Transisjoner» er grunnlaget for AS3 konsernets arbeid. En transisjon er en indre, mental prosess som oppstår når en endring betyr noe for en person.

Endringer opptrer i mange forskjellige former: store og små, selvvalgte og pålagte, akutte og planlagte.

AS3 støtter toppledere og direktører, mellomledere og medarbeidere, arbeidsledige og sykemeldte gjennom jobbrelaterte endringer.

Gjennom samarbeid med NAV, kommuner og forsikringsbransjen, i tillegg til private og offentlige virksomheter er målet alltid å få folk i jobb.

Logo AS3

Les mer om AS3

Lee Hecht Harrison (LHH)

- er et Adecco Group eid selskap og AS3’s globale partner. AS3 er LHH’s nordiske partner, og gjennom en omfattende samarbeidsavtale kompletterer AS3 og LHH hverandre geografisk samtidig som samarbeidet leverer helt tilsvarende tjenester av samme høye kvalitet i over 60 land.

Logo LHH

Arbeidsmarkedet er i stor endring og sammen besitter vi kunnskap, kompetanse, erfaring og nettverk som kan støtte opp rundt vårt felles samfunnsoppdrag: Flere mennesker inn i riktige jobber! AS3