Se våre kommende webinarer

Seminar AVLYST Når samhandling på tvers er vanskelig å få til, er det trolig ekstra viktig å lykkes!

AVLYST

Opplever du at samhandling på tvers er vanskelig og krevende? 

Du er ikke alene. Vi lever i en verden som blir stadig mer kompleks, og hvor forskjellige aktører er avhengige av hverandre, men i ulik grad, i tillegg til at man gjerne skal levere mer og bedre med mindre midler. Da er det ekstra viktig å få til god samhandling på tvers. 

Det er trolig ingen enkel "quick fix" når det gjeldet samarbeid på tvers, men det forskes og utvikles mye god praksis.

En fremstående representant på dette feltet er Jody Hoffer Gittell, professor ved Brandeis University i Boston. Hun har utviklet «Relational Coordination», hvor hennes tilnærming fokuserer på både prestasjoner og endring og vektlegger det relasjonelle aspektet gjennom å skape felles mål, delt kunnskap og gjensidig respekt. Relasjonen påvirker og påvirkes av kommunikasjon langs 4 dimensjoner som hyppighet, presis, tidsriktig og problemløsende. 

Vi har kjent Jody siden 2014 og kan love deg en inspirerende og innholdsrik dag der temaet er hvordan du og andre aktører kan bidra til bedre samhandling på tvers. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi bedre samhandling på tvers betyr bedre prestasjoner/resultater, mindre burn out og bedre medarbeidertilfredshet, bedre kunde-/brukertilfredshet og en styrket kultur for endring og utvikling. Vi i AS3 tror at sterke organisasjoner styrker samfunnet vi lever i, og Relasjonell koordinering er et teoretisk og praktisk rammeverk som bidrar til dette. 

Foredragsholdere

25. januar

Jody Hoffer Gittell

Jody Hoffer Gittell

Professor ved Brandeis University

Claus H. Jebsen

Claus Harald Jebsen

Organisasjonspsykolog 

Meld deg på seminaret

DETTE ARRANGEMENTET ER AVLYST

Vi planlegger å gjennomføre dette ved en senere anledning.
For mer informasjon ta kontakt med oss (info@as3.no)

Praktisk informasjon:

  • Dato: 
  • Klokkeslett: 10:00 - 15:00
  • Sted: Lysaker Torg 35
  • Pris: 3.750,- pr. deltager

 

Du vil i løpet av denne dagen få:

  • Inspirerende og praksisnære foredrag v/ professor Jody Hoffer Gittell og organisasjonspsykolog Claus H. Jebsen
  • Metodikk, verktøy og praktiske tilnærminger til å styrke samhandling på tvers i din arbeidshverdag/organisasjon
  • Mulighet til å arbeide med egne & relevante case etter eget ønske.
  • Nettverk med andre ledere og medarbeidere som er opptatt av å lykkes godt med samhandling på tvers
  • Kaffe/te & forfriskninger ila dagen
  • Lunsj