Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler
Er du KI-klar

Heldags workshop for deg som er leder, HR eller på annen måte jobber med strategi og mennesker

Generativ kunstig intelligens (KI) er i rask utvikling, og kan gi store gevinster dersom det brukes rett! Samtidig er det en kunst å sikre at de som allerede anser seg selv som KI-eksperter ikke bare løper av gårde mens resten av organisasjonen henger igjen. Kanskje du helst vil lukke øynene og vente på at det løser seg selv?

For å lykkes raskt kreves det at du har tilstrekkelig kompetanse om både teknologien og endringsledelse. Derfor har vi gått sammen med inFuture for å gi deg nettopp dette.

I denne workshopen bruker du ditt eget team/virksomhet som case, og får derfor oversikten over hvor det er sentralt å legge fokus og hva som skal til for å hente gevinster av KI og generativ KI – samtidig som du får med deg folka. Vi ønsker KI-kollegaen velkommen til ditt team og ser sammen på hvordan du kan lykkes på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Hva sitter du igjen med?

Forståelse for to sentrale aspekter for å lykkes: Teknologisk forestillingsevne og relasjonell kompetanse

Økt innsikt og trening i

  • Hva KI er, og hva det betyr for din virksomhet
  • Hvilket nivå av KI-anvendelse ligger dere på i dag?
  • Hvor de største gevinstene finnes
  • Hvordan produktivitetsvekst kan hentes ut
  • Hvordan samspille menneske og maskin
  • Hvorfor motstand mot endring oppstår
  • Forståelse for de ulike menneskene i ditt team og hva de behøver for å bli med
  • Innsikt i dialogens effekt på hastigheten av en endring

Hvem passer dette for?

Hvem er du: Dette er for deg som er leder, HR eller på en annen måte arbeider med strategi og mennesker.

Dato: 22.08.2024 

Tid: kl 09:00 – 15:30

Investering: 3200 NOK per deltaker

Fysisk samling: Lysaker, Oslo (fysisk)

Kontakt og påmelding

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på heldags workshop: Er du KI-klar?

Ønsker du gjennomføring internt i din virksomhet?

Ta kontakt så setter vi opp en egen samling for deg og ditt team.

send oss en mail

les mer om as3 her

les mer om infuture her