Se våre kommende webinarer

AS3 Academy Bli karriererådgiver

En karriererådgiver hjelper ulike grupper ledige ut i arbeid. Men hva innebærer det? For å forklare litt nærmere hva karriererådgivning handler om har vi valgt å dele arbeidet i tre deler.

1. Rådgivning og coaching

En stor del av arbeidet handler om å bistå andre i omstillingsprosesser. En karriererådgiver skal kunne kartlegge kandidatenes motivasjon og kompetanse. Karriererådgivere sitter mye i individuelle samtaler med kandidater som varierer mellom å være i motivert jobbsøkermodus og å være umotiverte uten troen på seg selv.

Er de ikke i jobbsøkermodus er det ofte fordi de har mistet troen på egne evner til å levere i en jobb, og de har ofte en ledighetsidentitet. Her kommer transition coaching inn i bildet.

Det er viktig å kunne hjelpe kandidaten til å se sine egne ressurser og kompetanse for å skape motivasjon i jobbsøkerprosessen. Er de i jobbsøkermodus kommer ofte rådgivning til sin rett.

Kanskje kandidaten trenger råd til å perfeksjonere sin CV og søknad eller til å legge en strategi for å få akkurat den jobben kandidaten drømmer om. I tillegg til dette underviser rådgiverne kandidatene i våre forskjellige jobbmoduler.

Evnen til å formidle, skape tillit og gode relasjoner er personlig kompetanse vi verdsetter høyt til denne delen av arbeidet.

2. Markedsarbeid

 For å kunne hjelpe flest mulig mennesker ut i jobb er vi avhengig av å samarbeide med næringslivet slik at våre kandidater får muligheter til å teste forskjellige yrker via praksis eller hospitering som vi kaller det.

I tillegg ønsker vi å oppdrive direkte jobbmuligheter som kanskje ikke er utlyst.

Vi tilbyr ofte firmaer som har behov for arbeidskraft muligheten til å teste kandidatene våre i en kort periode før de ansetter dem, slik at kandidater som ikke er konkurransedyktige på utlysningsmarkedet får en mulighet til å vise seg frem likevel.

Det er svært mange av våre kandidater som får jobb på denne måten. For å få til et samarbeid må våre rådgivere være komfortable med å ta kontakt med bedrifter for å høre om de ønsker å samarbeide med oss. Dette gjøres som regel over telefon eller via bedriftsbesøk.  

 

3. Rapportering og administrativt arbeid

 Rapportering er en viktig del av jobben. Alt vi kartlegger, planlegger og utfører av tiltak overfor kandidatene våre skal dokumenteres.

Her kommer det godt med om rådgiveren har struktur, er kjent med å jobbe med datamaskin som verktøy, og innehar evnen til å formidle godt via tekst.

Hva ser vi etter når vi søker nye karriererådgivere?

Vi ser etter tre ting; Formell utdannelse, kompetanse og personlig egnethet.

Formell utdannelse: Det spiller liten rolle hva slags utdannelse du har, men du bør ha en høyere form for utdannelse som bachelor eller master. Vi har et kundekrav på en viss prosentandel ansatte med høyere utdannelse tilsvarende bachelor.

Typiske utdannelser våre rådgivere har er coachingutdannelser, pedagogikk eller lærerutdannelse, helse og sosial-fag eller bakgrunn fra HR. Men vi ønsker også å ansette mennesker med andre bakgrunner nettopp på grunn av mangfold.

Eksempler på andre bakgrunner vi har blant våre rådgivere er fysioterapeut, fengselsbetjent, ingeniør, sykepleier, sosionom, journalist og barne- og ungdomsarbeider, for å nevne noen.  Det er viktig for oss å ha en variert utdannelse og bakgrunn blant våre rådgivere fordi våre kandidater er like varierte.

Har vi for eksempel en kandidat som søker jobb innen bransjen helse – og sosial, så er det en fordel at en av våre rådgivere har ekstra god kompetanse på akkurat den bransjen. Høyere utdannelse er ikke noe man MÅ ha for å jobbe hos oss.

Vi har enkelte rådgivere uten høyere utdannelse, men de kompenserer godt for det med arbeidserfaring.

Kompetanse: Vi ønsker at kompetansen skal være variert blant våre rådgivere av samme grunn som i eksempelet over, men generelt er vi på utkikk etter veiledning - og rådgivningskompetanse, coachingkompetanse, formidlingskompetanse, markedskompetanse, salgskompetanse eller kompetanse på relasjonsbygging, og kompetanse på målgruppen.

Så det er klart det er en fordel om du har erfaring fra bransjen og arbeidet med å hjelpe folk ut i jobb, men dette er ikke et krav. Vi har gode rådgivere som aldri hadde jobbet med karriererådgivning før da de startet hos oss.

Personlig egnethet: Så kommer det viktigste, din personlige egnethet og dine verdier. Her er vi opptatt av at du først og fremst er sterkt indre motivert mot å hjelpe mennesker som har det tungt videre i sin prosess med å få jobb.

Om du ikke er dette vil du kjapt innse at denne jobben ikke er noe for deg. Ofte ser vi at de som søker på rådgiverstillinger i AS3 har et åpent menneskesyn og et ønske om å bidra til noe som er verdiskapende og samfunnsnyttig.

  • Du bør være robust, empatisk og motiverende.
  • Du må være en tillitsvekkende type, en person som er lett å like og stole på, en people person om du vil.
  • Du bør ha verdier som tilsvarer våre.

Våre verdier er «Ordentlig», «Forretningsorientert» og «Langsiktig». Verdier er viktig for hvordan man er som person og hvordan man utfører jobben. Personlighet spiller også en rolle, men mest med tanke på hvor godt du vil passe inn i det respektive teamet du rekrutteres inn i.

Mangfold

Du kan ha perfekt bakgrunn og passe perfekt til jobben som karriererådgiver, men kanskje du ikke vil passe inn i akkurat det teamet vi trenger en ekstra person inn i fordi vi er ute etter den variasjonen og det mangfoldet som teamet trenger for å fungere optimalt.

Vi tar hele tiden utgangspunkt i hva slags bakgrunn og kompetanse de forskjellige rådgiverne har, slik at hver rekruttering forsøker å komplementere med rett bakgrunn og kompetanse for å danne et så godt team som mulig, og for å kunne imøtekomme både kundenes krav og kandidatenes behov.

Så vi er opptatt av mangfold både i bakgrunn og kompetanse, men også mangfold med tanke på å være en inkluderende arbeidsplass der teamene består av rådgivere av begge kjønn, forskjellig alder og etnisitet.

Våre kandidater har ulik bakgrunn og ulike utfordringer, det betyr at vi også ofte søker karriererådgivere med ulik bakgrunn.

Vi tilbyr

Introduksjon og utdannelse:

  • Deltakelse i intern sertifisering i våre konsepter på AS3 Academy både i Norge og Danmark.

Veiledning:

  • Intern veiledning Tverrfaglig samarbeid: Du blir en del av et kompetent team og vil samarbeide med kollegaer med ulik bakgrunn og kompetanse.
  • Med fokus på et godt samarbeid som sikrer at kandidaten kommer tilbake til arbeidslivet.
  • Vår interne og anerkjente Transition Coach-utdanning, minimum nivå én (Foundation)
les mer om Transition Coach-utdanning

Tror du at du har det som skal til? Du kan se våre ledige stillinger her