Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Blir du som arbeidstaker Regnet som verdifull?

av Sissel Brune Henriksen, seniorrådgiver i AS3 Transition

Det skrives og diskuteres i presse og på sosiale medier om endringsprosesser, fusjoner, oppkjøp, outsourcing og nedbemanning. For mange arbeidstakere fører dette til en uro. Når skjer det noe med min bedrift? Blir jeg selv rammet?

Jeg har  arbeidet med rådgivning i  AS3 i snart 14 år. Det har vært og fortsetter å være spennende, utfordrende og givende. Jeg ser at flere og flere bransjer må gjennom endringsprosesser og mulige nedbemanninger. Stillinger og kompetanse som var etterspurt for noen år tilbake eksisterer ikke lenger.

Måten jeg arbeider med kandidatene på har også endret seg i løpet av denne tiden. Jeg trenger vel bare å nevne at vi ikke lenger har portoutgifter til sending av søknader. Det er heller ikke mer enn 10-12 år siden ikke alle hadde mailadresse og LinkedIn og andre sosiale medier var ukjent. Det å forholde seg til sosiale medier, men også rådgi i bruken av disse har blant andre ting vært en type kompetanse jeg som rådgiver har måttet lære meg.

I min rolle som seniorrådgiver i AS3 møter jeg mennesker hver dag som har blitt overtallige. Ofte tenker jeg; hvordan kan bedriften unnvære denne dyktige arbeidstakeren? Hva har skjedd underveis?

Ofte blir kandidaten overrasket etter kartlegging av egen kompetanse over hvor mye han/hun kan. Da blir spørsmålet om vedkommende kanskje ikke har evnet å vise det for sin tidligere arbeidsgiver.

I AS3 Transition ga vi for noen år tilbake ut en liten bok med tittelen "Please stay - please go". Den tar opp problemstillinger rundt hvordan en bedrift i endring, potensielt nedbemanning, sikrer seg at de har medarbeidere med rett kompetanse. Med andre ord den kompetansen som skal til, for at bedriften skal vokse og blomstre og med det unngå en ny nedbemanning.

Så hvor vil jeg med disse betraktningene?

Med den farten på endringer det nå er i arbeidslivet, er tiden inne for at de fleste arbeidstagere tar en fot i bakken og tenker over hva de bidrar med på sin arbeidsplass. Spørre seg selv om de kjenner godt til hvilken kompetanse de har og om de har fulgt med i timen og gjort det de kan for å videreutvikle seg.

Ingen kan forvente å få bli på sin arbeidsplass til de en dag går av med pensjon. Tiden for utdeling av gullklokker for lang og tro tjeneste er forbi.

Velger du å se på denne utviklingen som noe positivt, så vil du forhåpentligvis se at nøkkelen ligger hos deg og at det ligger mulighet i endringer.

Du blir mer verdifull for din arbeidsgiver.

Lykke til! 

Bli bevisst dine kompetanser

Karriereveiledning

Vi hjelper medarbeidere og ledere med å bli bevisst sine kompetanser