Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Ledelse Kjære leder, vil du fortsatt ha jobben?

maja vikan bildeMaja Vikan
Seniorrådgiver AS3 


Nå, rett før du starter i din lederrolle, har vi en samtale. Jeg forteller deg at i løpet av det neste året kommer du til å befinne deg i en krise. Virksomheten vil havne i en situasjon som medfører at nesten tyve av dine ansatte vil bli skadet. Virksomheten blir forfulgt i media og i løpet av noen uker blir du stilt ansvarlig.

Vil du fortsatt ta jobben?

Utfordringene du som leder møter er sannsynligvis (og forhåpentligvis) annerledes enn denne, men utfordringer og kriser vil oppstå. Ledere i dag blir nøye holdt øye med av ansatte, kolleger, media, kunder, interessenter og andre. Mange fler enn bare for en generasjon siden.

Har du også havnet i ledelse?

For mange er det helt naturlig å takke ja til å bli forfremmet til en lederstilling når anledningen byr seg.

Å være leder gir ikke bare makt, status og bedre lønn. Vel så viktig er kanskje anerkjennelsen som kommer med tilbudet, du er blitt sett for den innsatsen du har lagt inn eller fordi du er skikkelig god i jobben din. Imidlertid oppdager mange at egenskapene som gjorde dem dyktige i den gamle jobben, ikke er de samme som gjør dem til en god leder.

Det er vanlig å oppdage at det å være leder byr på noen utfordringer du ikke var forberedt på. Dersom du ikke får påfyll av kunnskap og kompetanse er det lett å gå seg vill i den nye rollen.

Ledelse – Et ubehag

Alle ledere står før eller siden overfor oppgaver eller situasjoner de synes er vanskelige – eller regelrett ubehagelige.

Det letteste er å unngå. Unngå de vanskelige samtalene, unngå å lytte når man blir konfrontert, unngå å ta ansvar for dårlige prestasjoner, unngå å stå i beslutningen og ta upopulære valg. Lederskap er å stå i disse prøvelsene. Erkjenne at man noen ganger behøver hjelp, si nei, bli upopulær, evne å se fremover og ta jobben med å få folk med deg.

Hva som oppleves som den tøffe siden av lederskapet er individuelt, og det er viktig å være klar over hva en selv opplever som krevende situasjoner. Den som vet det, kan utvikle seg og bli en mer ansvarlig leder.

For mange er de krevende samtalene noe av det vanskeligste med lederrollen. Med det som bakgrunn trener vi ofte ledere i å gi medarbeidere krevende beskjeder og håndtere eventuelle sterke reaksjoner som kan komme. Vi vet at gjennom å trene på det vi opplever som ubehagelig, stiller vi ofte mer forberedt og håndterer situasjonen bedre.

 

Er det for krevende?

Kombinasjonen av forventninger fra interessenter, strategiske prioriteringer, relasjonelle behov og eksterne markedskrefter skaper en virkelighet for ledere som er krevende.

Kjenner du deg igjen ved at det kan være lett å skylde på andre når ting går galt? Kanskje medarbeideren rett og slett ikke er kapabel. Kjenner du på en usikkerhet i det å selv skulle stå for beslutninger, vil du helst ta en avsjekk med noen andre om det blir rett?

Dette er noen av mange eksempler på uansvarlig lederadferd, og vi tenderer som regel til en eller flere.

Det finnes personer som besitter en lederrolle uten å gjøre en forskjell, det finnes destruktive ledere som undergraver organisasjonens mål og skaper et dårlig psykososialt miljø på arbeidsplassen. Og så finnes det ansvarlige ledere som kombinerer makt og tillit på en god måte og står for det vi kaller «Lederskapskontrakten»

Det er fire fundamentale områder i lederskapskontrakten.

$ fundamentale områder i lederskapskontrakten

 

  • Lederskap er et valg
  • Ledelse er en forpliktelse
  • Lederskap er hardt arbeid
  • Ledelse er et felleskap

 

Lederskapskontrakten

Lederskapskontrakten er en metodikk for hvordan jobbe systematisk over tid med å utvikle ansvarlig og tydelig lederskap i en organisasjon. For å lykkes er det nødvendig å utfordre den enkelte leder på hvorfor de vil være leder, hva de vil med sitt lederskap og ikke minst det krevende spørsmålet «Hvorfor skulle noen ønske å la seg lede av deg?»

  • I hvilken grad har virksomheten tydelige forventninger til sine ledere?
  • Hvilke situasjoner må ledere trene seg på å stå stødig i?
  • Hvordan skjer ledelse i et fellesskap hvor godt samarbeid skaper verdi for kunder og organisasjon.

Reflekter over hvilke sider ved deg selv som gjør at medarbeiderne vil følge deg. Er du god på å se hvert enkelt individ, er du løsningsorientert, er du tydelig på retning, og hvordan bygger og ivaretar du relasjoner.

Det forventes at du står stødig i beslutninger, tar tak i utfordringer og at du sjonglerer krav og forventinger fra både ledere, medarbeidere og kunder. For noen gjør dette at lederrollen tidvis kan oppleves som ganske ensom. Ensomhet skaper som regel økt usikkerhet og kan være destruktivt for en leder som forsøker sitt beste for å nå forventingene i hverdagen.

Øk din kompetanse som leder

Personlig lederutvikling - fremtidens ledere

Dersom du ønsker å heve både din praktiske og faglige kompetanse som leder lønner det seg å ta en titt på vårt personlige lederutviklingsprogram - Fremtidens ledere.

Ansvarlig ledelse

Ledere som bevisst takker ja til rollen som leder og alt hva det innebærer behøver selvforståelse, klarhet i forventninger og ansvar slik at vedkommende makter å stå i det.

I en global undersøkelse utført av Lee Hecht Harrison kom det frem at 72% mener at ansvarlig ledelse er en kritisk faktor for suksess i virksomheten. Allikevel er det kun 31% som i dag mener dette utøves av sin leder. Lederutvikling med fokus på lederskapskontrakten vil knyttes direkte til hvordan bli en ansvarlig leder.

Lederutvikling igjen, har det effekt?

Lederutvikling vil fortsette å være en stor del av den overordnede strategien for å sikre utvikling av talent og virksomhet, og en organisasjon gjør rett i å tilby ledere slike programmer. I tillegg kan det være gunstig å supplere lederprogrammer med en-til-en coaching for å adressere ulike individuelle behov til støtte for en god og ansvarsfull ledelse i det daglige. Forskning viser at læringseffekten øker med hele 2.2 standardavvik ved å kombinere informasjon, demonstrasjon og individuell øving. 

Takk ja til lederrollen

Hva er det som gjør at du har takket ja til lederrollen? Sannsynligvis handler dette svaret om mer enn lønn, status og makt. Trolig inneholder svaret noe om hva du ønsker å påvirke og skape sammen med de menneskene du skal lede. Det er et viktig arbeid!

Gjennom å reflektere over rollen, hva du ønsker å få ut av den og hvordan få med deg medarbeiderne, så tilrettelegger du for suksess. Organisasjoner trenger slike ansvarlige ledere som utøver sitt lederskap til beste for de ansatte og organisasjonen.

 

Godt lederskap er viktig, men også hardt arbeid. Er du klar til å signere din egen lederskapskontrakt og sørge for at du står stødig i oppgaven, hver dag?

Tar du valget?

Meld deg på AS3 sitt nyhetsbrev

Trigget artikkelen interessen din? Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev og få enkel tilgang til våre nyeste artikler og webinarer.