Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

As3 Webinar En god nedbemanning - Er det mulig?

Omstillinger kan være svært krevende for både bedriften og ansatte. For å sikre en vellykket prosess er det viktig å ha fokus på både den bedriftsmessige og den menneskelige siden. Begge deler er like viktige for å nå målet med prosessen.

I dette webinaret vil vi gi eksempler på både gode og dårlige omstillingsprosesser og dele erfaringer fra disse. Vi vil diskutere hva som skal til for å lykkes med en omstilling, både fra et bedriftsmessig og et menneskelig perspektiv. Vi vil også se på hvordan man kan forberede seg på en omstilling og hvordan man kan håndtere de utfordringene som kan oppstå underveis.

Vi berører tema som:

  • Hvordan kommuniserer vi omkring dette internt og eksternt?
  • Hvordan sørger vi for at både virksomheten og de ansattes behov blir ivaretatt på best mulig møte?
  • Hva er forventet av leder og tillitsvalgt?
  • Hvilke juridiske krav stilles til en nedbemanning?
  • Siste utvikling innenfor jussen rundt nedbemanning

Se opptak av webinaret

Dette webinaret er perfekt for deg som:

  • Er ansvarlig for å lede en omstilling i din organisasjon
  • Er interessert i å lære mer om hvordan man kan håndtere omstillinger på en vellykket måte
  • Er ansatt i en organisasjon som gjennomgår eller vil gjennomgå en omstilling og ønsker å forstå hva som kreves.

Foredragsholdere

Therese Ljosdahl

Therese Ljosdahl

Senioradvokat Haavind

Therese Ljosdahl er senioradvokat i Haavind. Therese har bakgrunn som inhouse-advokat og privatpraktiserende advokat og har bred kompetanse og spesialisert erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.


Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.