Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

PArtner og seniorrådgiver Bjørn Solend

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsoppgaver har du i AS3?
Jeg bistår ledelse og HR-direktører med å få til endringer virksomheten deres er i. Jeg er en strategisk samtalepartner i hvordan man skal få til mest mulig effektive endringer med fokus på den oppgavemessige og den menneskelige siden. Jeg har også en del ledere jeg coacher i det å være leder når man gjennomfører endringer.  

Hva er din bakgrunn?
Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Videre har jeg lang fartstid som daglig leder i AS3, og erfaring som konsulent i de fleste bransjer, både store og små endringsprosjekter. I tillegg har jeg arbeidet med implementering og utvikling av IT-systemer knyttet til ulike HR-prosesser, for eksempel medarbeidersamtale, medarbeiderundersøkelse, kompetansekartlegging og etterfølgerplanlegging

Hva engasjerer deg i det du jobber med?
Jeg er spesielt opptatt av hvordan virksomheter benytter verdier som åpenhet, ærlighet og ivaretakelse når de gjør store endringer, og hvor effektiv det kan være om virksomheter våger å gjøre nødvendige endringer.

Book et møte med Bjørn

Eller en av våre andre dyktige medarbeidere
book et møte