Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Hva er Outplacement?

- skrevet av Bjørn Solend - Partner og Seniorrådgiver i AS3 Transition

I AS3 Transition hjelper vi mange virksomheter å nedbemanne. Vi er i kontakt med virksomheter som utover sluttvederlag og fristilling i oppsigelsestid også benytter leverandører for å hjelpe overtallige medarbeidere over i annet arbeid utenfor virksomheten – det vi på fagspråket kaller outplacement. Hva bør du som skal nedbemanne vurdere når du leter etter en leverandør for disse tjenestene?

Jeg opplever at det kommer flere leverandører på markedet i tider preget av økende nedbemanning. Vi ser for eksempel en tendens til at vikarbyråer, rekrutteringsfirmaer og headhuntere blir mer pågående og dreier sin virksomhet mot nedbemanning.

Jeg ser at vi i AS3 Transition kan være inhabile med en oppskrift på hva dere som nedbemanner bør lete etter hos en leverandør som er i outplacementmarkedet. Likevel ønsker jeg å gi innspill til deg som er - eller kommer til å benytte - leverandører som oss. Min interesse for innkjøpskompetanse hos virksomheter som benytter outplacement, kommer av egen stolthet i stadig å bli bedre i dette viktige arbeidet.  Håpet er at dere som kjøper inn outplacementtjenester blir enda bedre til å se etter tjenester preget av høy kvalitet.

Tre viktige faktorer bør vurderes:

 1. Resultater: Får man overtallige ut i ny jobb?
 2. Faglig dokumentasjon og teoretisk fundament
 3. Digitalt støttede tjenester

Jeg tar for meg hvert av disse områdene og ser i denne sammenhengen bort fra de mer tradisjonelle kriteriene som for eksempel pris, kapasitet, referanser og nettverk i arbeidsmarkedet. De tre områdene er særdeles viktige, men etterspørres sjelden av kunder på dette feltet.

Resultater av outplacement

Et vanlig spørsmål vi ofte får er Hvor mange får dere i jobb? Man ønsker selvfølgelig at flest mulig av sine overtallige medarbeidere kommer ut i ny jobb. Å kunne dokumentere dette og på hvilken måte overtallige får seg jobb, er kanskje et enda viktigere spørsmål.   

Hva er outplacement?

Et outplacementprogram bør inneholde ulike aktiviteter for å hjelpe en jobbsøker ut i ny jobb. Individuell rådgivning - i tillegg til gruppesamlinger er positiv kombinasjon.  Å kunne finne den beste rådgiver til den enkelte jobbsøker er og et kriterium for å oppnå gode resultater. Noen faktorer som bør tas hensyn til:

 • Har den enkelte rådgiver formal- og realkompetanse?
 • Har leverandøren flere rådgivere med ulik bakgrunn og erfaring – for å matche den enkelte overtallige på beste mulige måte?
 • Hva gjør outplacementleverandøren om kjemien mellom rådgiver og overtallig ikke stemmer?
 • Har rådgiverne lokal arbeidsmarkedskompetanse?

Å ha dokumentert dyktige jobbrådgivere er viktig. Man bør sikre seg en leverandør med jobbrådgivere som kontinuerlig utvikles og har en formell opplæring. Videre bør man undersøke om leverandøren utvikler sine tjenester i forhold til et arbeidsmarked i utvikling, samt om leverandøren av outplacement kan dokumentere sitt teoretiske grunnlag; hvordan de håndterer og gjennomfører de ulike outplacementprosessene.

Digitalt støttede tjenester i outplacement

Digital utvikling skjer i alle bransjer - også innen outplacement. Virksomheter som ønsker å benytte outplacement-tjenester kan be om dokumentasjon på i hvilken grad leverandøren følger med i den digitale utviklingen. Følgende kan være viktig å undersøke før leverandør velges:

 •          Har den enkelte jobbsøker muligheten til å logge på sin egen online jobbsøkerportal?
 •          Kan søkeren diskutere på nett med sin rådgiver?
 •          Er det mulig å dele dokumenter digitalt?
 •          Finnes det muligheter for både individiuell og gruppevis rådgivning?
 •          Kan søkeren få oversikt over de aktiviteter man har deltatt på?
 •          Kan leverandøren dokumentere kvaliteten til den som bistår jobbsøkeren?
 •          Kan virksomheten på en eller annen måte følge prosessen til den enkelte overtallige?
 •          Følger registrering av opplysninger datatilsynets forskrifter for personvern?      
 •          Har leverandøren digitalisert evalueringsresultatene for alle som rådgis??
 • Dette får du som mottar outplacement og karriererådgivning hos AS3 Transition

Dette var ment som innspill til dere som ser etter en samarbeidspartner innen outplacement. Vil du være med å gjøre bransjen enda mer profesjonell, er det viktig at du etterspør noen av de områdene som er nevnt i dette innlegget.

Lykke til, og kontakt meg gjerne om du skulle trenge råd i prosessen!

outplacement hos as3 transition
Outplacement hos AS3 Transition?

Kontakt Bjørn Solend

Mob: 909 99 419

Møt bjørn