Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Hva er Outplacement

- skrevet av Bjørn Solend, leder for outplacement og nedbemanning i AS3

Outplacement er et tilbud til en medarbeider eller en leder som har blitt oppsagt. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å finne ny jobb gjennom personlig rådgivning og workshops.

Etter en oppsigelse ønsker flere arbeidsgivere at deres tidligere ansatte skal få gode muligheter til å komme videre i karrieren. Et outplacementprogram fra AS3 kan gjøre en forskjell. Vår erfaring er at mange ønsker en nøytral rådgiver til å diskutere mulighetene. Venner og familie vil gjerne hjelpe, men denne støtten er ikke alltid hensiktsmessig. Familie bærer ofte bekymring på vegne av den som er jobbsøker, og blir ofte medfølende istedenfor oppmuntrende. Venner kan være tilbakeholdne fra å hjelpe, for de er kanskje redde for å ikke kunne bidra med å finne ny jobb. Mange jobbsøkende opplever at venner tar litt avstand.

Med en nøytral rådgiver er det ofte lettere å la seg utfordre og se seg selv med nye øyne. Den overtallige kan dermed få en mulighet til å jobbe målrettet og prosessorientert for å få en ny og ønsket jobb; gjennom personlig rådgivning og fagmoduler tilpasset den enkelte.

Som jobbsøker er det 3 overordnede spørsmål det er viktig å jobbe systematisk med: 

  •          Hva kan jeg?
  •          Hva vil jeg?
  •          Hva skal jeg gjøre for å bevege meg videre?

Fra et uklart bilde av egen kompetanse til et tydelig overblikk

Når man mister en jobb, er det svært vanlig å få et «tunnelsyn». Mange begynner å lure på hva de egentlig kan og mulighetene er ikke i synsfeltet.

En viktig del av outplacement er å gjøre det uklare bilde som mange har av egen kompetanse til et klart og presist bilde av hva man faktisk kan og vil. Dette er AS3s styrke i outplacement-programmene som er bygget opp etter flere års teoretisk grunnlag, erfaring  og kontinuerlig tilpasning til arbeidsmarkedet.

3 viktige faser i et outplacementprogram:

  1.        Fundament :Etter en oppsigelse og i starten av programmet er det viktig å få sitt fundament på plass. Hvordan har jeg egentlig opplevd denne oppsigelsen? Hvilken kompetanse har jeg? Hva er jeg god til? Hvilke resultater har jeg skapt i min karriere? Hva er mine suksesshistorier?

  2.        Muligheter: Etter å ha skapt et tydelig overblikk over situasjonen er neste skritt å se på fremtidige muligheter. I denne delen av prosessen avdekker kandidaten sine personlige verdier og sin motivasjon i en jobb, men det handler i stor grad også om å se bredt på sine kompetanser og få øye på nye jobbmuligheter. Vi opplever at det viktigste å ta fatt i er systematisk arbeid med eget nettverk, og jobbe ambisiøst med sin profil på LinkedIn. AS3 erfarer at flere får jobb med en god profil på LinkedIn. Mer enn 70% av jobber som besettes går via det skjulte stillingsmarkedet. I 2017 er dette en trend som øker. Nettverk skaper nye jobbmuligheter!
  1.        Handling: Til sist må det handles. Nettverket må aktiveres.  Jobbsøknadene og CV ’ene må tilpasses ulike stillinger og finpusses. Søknader må sendes og følges opp.


Fra coach til salgssjef!

Rollen til en karriereveileder endrer seg gjennom outplacementprogrammet.

For å få det beste mulige utbyttet av et outplacementprogram er det verdifullt å gjennomgå hele prosessen. For å støtte en jobbsøker i å definere eget fundament, kreves coaching. Her er målet å definere det produktet man skal ut å selge – nemlig meg selv.

I fasen der den jobbsøkende ser etter alternative muligheter, er det kreativitet og ideskaping som skal til. Her blir rådgiveren en markedsfører som hjelper til med å definere hvilke kanaler kan jeg bruke og hvordan skal jeg selge meg selv i disse kanalene?

I siste fase – der handling er essensielt – der får rådgiveren en rolle som salgssjef. Produktet skal ut på markedet, og det er aktivitet som gjelder. Rådgiveren følger opp handlingsplaner og gjennomføring.

Outplacement handler altså ikke bare handler om å oppdatere en CV og skrive en ny søknad.
Det ligger et krevende og grundig arbeid bak. Vår erfaring viser at det ikke er enkelt å skape denne prosessen alene, på en god måte. Mennesker trenger å bli utfordret for å se seg selv med nye øyne.

Richard Thorsen

Seniorrådgiver outplacement og nedbemanning i AS3

Møt Richard

Richard Thorsen