Se våre kommende webinarer

Rådgiver Richard Thorsen

Hvilke hovedoppgaver og ansvarsområder har du i AS3?
Jeg jobber i all hovedsak som rådgiver innen karriere, omstilling og nedbemanning. Her bistår jeg ledere og HR for å sikre at prosessene blir gjennomført på en god måte. Arbeidet kan omfatte alt fra planlegging av omstillings-/endringprosesser til ledertrening og karriereveiledning.

Hva er din bakgrunn?
Jeg er utdannet kreatør, men karrieren min har etter noen år med design og reklame gitt meg flere spennende erfaringer fra ulike bransjer, arbeidsoppgaver og ledelse. De siste årene har jeg bistått HR i å måle engasjement hos ansatte, samt analysere lederutviklingsbehov og forstå hva som skaper tilfredshet og motivasjon på arbeidsplassen. Det å forstå hva som motiverer oss, og bidra til å skape et arbeidsmiljø som legger til rette for motiverte og engasjerte medarbeidere, har alltid fascinert meg. Dette er også en vesentlig faktor i alle former for endringer, det å forstå individet og de ulike driverne som skaper reaksjoner hos hver og en av oss.

Hva engasjerer deg i det du jobber med?
Jeg er glødende opptatt av ledelse og godt lederskap! I tillegg mener jeg at det er viktig å være bevisst individets eget ansvar med tanke på egen utvikling, kompetanse og karriere. Jeg er så heldig å få mulighet til å jobbe med begge deler, og være en del av en organisasjon som «flytter» mennesker hver dag, enten det er gjennom ledertrening/coaching eller å bevisstgjøre en arbeidstakers egen kompetanse, motivasjon og muligheter.

Våre rådgivere

Vi har mange dyktige rådgivere i store deler av landet.

les mer her

Vi har hovedkontor i Oslo

Men vi befinner oss i flere byer i Norge.

finn ut mer her