Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

AS3 Webinar Dilemmaer ved nedbemanning

Vi i BAHR og AS3 opplever økene kundehenvendelser rundt nedbemanning i høst og i de fleste nedbemanningsprosesser vi bistår med opplever vi en del dilemma virksomhetene står. Disse dilemmaene ønsker vi å gå litt inn på i dette webinaret.

Blant annet skal vi sette søkelys på følgende;

  • Omstillingsperioden lang tid eller kort tid.
  • Informasjon i nedbemanning for mye eller for lite.
  • Utvalgskrets. Hele eller deler av virksomheten.
  • Utvalgskriterier. Kompetanse og ansiennitet.
  • Sluttpakker ja eller nei

 

Se opptak av webinaret

Dette webinaret er perfekt for deg som:

  • Er ansvarlig for å lede en omstilling i din organisasjon
  • Er interessert i å lære mer om hvordan man kan håndtere omstillinger på en vellykket måte
  • Er ansatt i en organisasjon som gjennomgår eller vil gjennomgå en omstilling og ønsker å forstå hva som kreves.

Foredragsholdere


Tarjei Thorkildsen

Partner & leder for Arbeidsrett BAHR

Tarjei har mange års erfaring med nasjonale og internasjonale arbeidsrettslige spørsmål, herunder særlig løpende rådgivning til store (norske og internasjonale) virksomheter i alle type arbeidsrettslige spørsmål. Han er også redaktør i Arbeidsrettstidsskriftet Arbeidsrett og medforfatter av den kommenterte utgaven av arbeidsmiljøloven. 


Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.


Margrethe Meder

Partner BAHR

Margrethe er medlem av BAHRs arbeidsgruppe. Hun begynte som partner i BAHR i 2022 og har mange års erfaring som advokat med et bredt spekter av arbeidsrettslige spørsmål, både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Margrethes erfaring inkluderer løpende rådgivning til virksomheter i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, inkludert spørsmål knyttet til tariffspørsmål så vel som kollektive forhandlinger. Margrethe har lang prosesserfaring, og har håndtert et betydelig antall rettssaker, blant annet for Høyesterett og Arbeidsretten.