Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

AS3 Webinar Digital lederutvikling - Kostnadseffektiv lederutvikling med bedre resultater?

Kan du forbedre ledertrening ved å integrere digitale verktøy, såkalt "Blended learning"?  
I dette webinaret diskuterer Maja Vikan og Bjørn Solend fra AS3 dette og belyser hvordan kombinasjonen av fysiske og digitale læringsmetoder kan forbedre engasjement og læringsresultater, samtidig som det er kostnadseffektivitet og kan tilpasses til individuelle behov.

 

Se opptak av webinaret

I dette webinaret snakker vi om:

Blended Learning: Hvordan kombinasjonen av tradisjonell og digital læring kan øke engasjement og læringsutbytte. 

Tilpasning til individuelle behov: Viktigheten av å tilpasse innhold basert på individuelle behov og preferanser. 

Digital forsterkning: Bruk av digitale plattformer for å forsterke læring gjennom repetisjon og lett tilgjengelighet. 

Effektivitetsforbedring: Diskusjon om hvordan digital læring kan forbedre effektiviteten av ledertreningsprogrammer. 

Foredragsholdere


Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Maja Vikan

Teamleder Organisasjons- og lederutvikling

Maja jobber hos AS3 og har fokus på omstillingsprosesser og utvikling av ledere og team. Arbeidet går ut på å bistå ledere og HR i å planlegge, gjennomføre gode endringsprosesser, tiltak for trivsel og utvikling for å nå virksomhetens mål. Jeg står sterkt for å sikre gode relasjoner og arbeidsplasser samt at tiltak tilpasses den enkeltes hverdag. Jeg arbeider for å sikre høy kvalitet og smidige arbeidsprosesser i våre samarbeid.