Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

rådgiver Turid Grønlund

Å søke jobb er hardt arbeid. La oss jobbe Turid Grønlund

Turid er utdannet journalist og har mange års erfaring som redaksjonell leder med personalansvar.  Hun har initiert og gjennomført mange store og små endringsprosesser i så vel små som til dels tungt etablerte strukturer. Hun er samfunnsengasjert og oppdatert på norsk og internasjonalt samfunnsliv og politikk. 

Etter lang fartstid i mediebransjen gjorde Turid et karriereskifte og har de siste årene jobbet som rådgiver, coach, leder- og organisasjonsutvikler. Hun er opptatt av hele mennesket, motivere og begrunne behovet for endringer – og bidra til å hente fram ressurser i den enkelte for å gjennomføre dem. 

Turid er opptatt av hele mennesket, og jobber også som Qigong-instruktør.  

 

 

 

Kontakt oss