Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

rådgiver Tore Næss

Jeg opplever glede når jeg ser og hører at kandidater utvikler sin måte å kommunisere på, slik at de faktisk søker forståelse både for egne og andres perspektiver. Tore Næss

Tore er en erfaren leder, lederutvikler, og coach. Han er utdannet Sikkerhetsingeniør og Spesialsykepleier innen psykiatri, og har blant annet jobbet flere år som leder for Spesialistsenter for leder- og teamutvikling i tidligere Statoil. Han har jobb- og ledererfaring fra flere nivå og bransjer som olje og gass, kompetanseutvikling, havbruk og helsevesen.

Tore jobber i dag som coach, både på individ og organisasjonsnivå. Han kan vise til svært gode resultater i å hjelpe ledere og medarbeidere til å finne riktige løsninger.

Tore kommuniserer godt med medarbeidere fra alle bransjer og stillingsnivåer, og er dyktig til å sette seg inn i andre menneskers situasjon og utfordringer.

Det å få være en samtalepartner som gjennom coaching, og råd når det etterspørres, er motiverende for Tore, og han brenner for at de han jobber med skal lære å bruke dialogen som verktøy, tilpasset ulike situasjoner.

 

Kontakt oss