Se våre kommende webinarer

rådgiver Ketil Hvindenbråthen

For meg er det viktig å kunne SE den enkelte. Bidra til at hver enkelt får god framdrift i sin egen prosess, sett ut fra sine behov. Ketil Hvindenbråthen

Ketil har variert yrkesbakgrunn fra både privat, offentlig og frivillig sektor, er utdannet coach og har god erfaring som rådgiver, sparringspartner og lederutvikler. Med et stort nettverk i ulike bransjer har han dessuten god innsikt i hva som beveger seg i det lokale arbeidsmarkedet. 

Etter noen år som toppleder i en frivillig organisasjon var tiden inne for å starte på egenhånd. Ketil har bestandig hatt en praktisk tilnærming til det meste og trives med sine mange ulike oppgaver og ansvarsområder. De siste årene har han bygget opp sin egen virksomhet fundamentert på utvikling av individ, organisasjon og ledelse, samt kultur og arrangement. 

For AS3 jobber Ketil som coach og karriererådgiver for kandidater i en jobbrelatert endringsprosess. For ham er det viktig å se individet og møte ulike behov. Møte kandidaten der denne er. Ketil utfordrer til å gå utenfor komfortsonen. Det er gjennom de stegene som kanskje koster oss litt ekstra at utvikling og læring skjer. Det er først da man kommer videre. Det er da resultatene kommer. 

 

Kontakt oss