Seminar 25. januar: Samhandling på tvers

Senterleder Avklaring - Haugesund Line Liland Richardsen

Hovedoppgave i AS3:

Som senterleder for avklaringstiltaket i Haugesund, er min hovedoppgave å sikre at vi leverer en tjeneste som er verdifull for den enkelte deltaker- og for samfunnet som helhet. Målet med Avklaringstiltaket er nærmest synonymt med AS3's misjon: "Vi jobber hver dag for at flere folk kommer inn i arbeidslivet, at færre faller ut og at alle bidrar på sitt beste."

Dette fordrer blant annet et kontinuerlig fokus på faglig utvikling, etisk og profesjonell praksis, samt god samhandling med NAV, lokalt næringsliv, helsevesen og utdanningssektoren.

Videre har jeg personalansvar for 4 dyktige og engasjerte karriererådgivere i avdeling Haugesund, og er også så heldig å bli involvert i deler av den spennende utviklingen som skjer i AS3, blant annet på anbudssiden.

Bakgrunn:

Jeg har utdanning innen "Samfunnsfag med personalledelse" fra Universitetet i Stavanger – et studie som særlig ga meg mersmak for fagområdene: sosiologi, organisasjonspsykologi, ledelse og arbeidsrett.

Veien blir ofte til mens man går, og jeg har blant annet jobbet i barnehage og med IT-support før jeg landet i arbeid- og inkluderingsbransjen, hvor jeg har jobbet siden 2015. I denne perioden har jeg videreutdannet meg innen arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid, coaching og ledelse, og studerer per i dag til en mastergrad i karriereveiledning.

Hva engasjerer meg med det jeg jobber med:

"Du kommer til å jobbe med folk når du blir stor"- fikk jeg ofte høre i oppveksten. Hvorvidt dette har preget mine karrierevalg er vanskelig å si, men jeg burde kanskje sende noen takkekort, sånn i tilfelle.

Jeg opplever det som enormt givende og meningsfullt å få støtte mennesker i å finne de muligheter som gir dem god livskvalitet. Jeg blir motivert av å tilhøre et godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere, og av arbeidsgivere som tar samfunnsansvar og velger å fokusere på den enkeltes ressurser, fremfor begrensninger. Disse har en stor stjerne i min bok