Se våre kommende webinarer

Avklaring

Avklaring er et tiltak både for de med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt hvis man er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid. Kandidatene, og evt deres arbeidsgiver, kan få ekstra bistand til å kartlegge eller prøve ut arbeidsevnen til kandidaten.

AS3 kartlegger eller vurderer om:

  • Kandidaten kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
  • Kandidaten kan få bistand eller tilrettelegging som skal til for at de kan delta i arbeidslivet
  • Kompetansen til kandidaten og mulighetene deres for å skaffe et arbeid som passer dem

Varighet

Avklaring har som hovedregel en varighet på inntil fire uker. Dersom det er behov kan varigheten forlenges med inntil åtte uker.

Målgruppe

For de som er usikre på hva de kan jobbe med, for eksempel fordi de har fått dårligere helse eller har vært lenge ute av arbeidslivet.

Kontakt oss!

Har du noen spørsmål rundt tiltaket, er det bare å ta kontakt med oss.

Kontaktperson

Joakim Lund

Leder - Arbeid og Helse


AS3 Norge ASMarkensgate 13-154611 Kristiansand

Mobile: +47 900 66 604E-post: joal@as3.no


Joakim Lund Bilde