Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

over 50 og uten jobb? Innstilling er viktigere enn alder

Myten som sier at det er tilnærmet umulig å finne ny jobb når man nærmer seg 60, ser ikke ut til å stemme. Mytens fotfeste i arbeidsmarkedet skaper allikevel bekymring. Det i seg selv kan bli en selvoppfyllende profeti.

11. februar publiserte Ledernytt artikkelen «50, feit og ferdig – Tro om igjen» . Den er basert på tall fra en undersøkelse gjennomført av You Gov på oppdrag fra Dale Carnegie, og beskriver flere sider av samme fenomen. Resultatene fra undersøkelsen viser at myten om de eldre arbeidstagerne som ferdige og utdaterte dessverre har fått litt for godt fotfeste i arbeidslivet.

Hvor kommer denne myten fra?

Det snakkes mye om digitalisering og endring for tiden, og konklusjonene i media handler ofte om hvor lite vi vet om fremtidens arbeidsmarked. Fremtidsforskere forsøker å forutse hvilke yrker man tror vil bestå og hvilke som erstattes, men ingen vet sikkert. Denne usikkerheten strider mot menneskets naturlige søken etter trygghet. Det er derfor helt naturlig at vi starter å bygge et forsvar som kan fraskrive oss ansvaret for å måtte gjøre den jobben det er å omstille seg, enten det er til ny jobb eller endret stilling.

Hva gjør denne myten med både arbeidstakere og jobbsøkere?

Dette er med på å skape bekymring, ikke bare for de som mister en jobb, også for mange arbeidstakere. De som er i jobber de mistrives i, våger ikke å bytte. Mange «holder ut» jobben sin fordi det er tryggere enn å prøve noe som er ukjent. «Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får». Disse medarbeiderne mister gradvis motivasjon og engasjement for det de driver med. Noen klager heller ved kaffemaskinene enn å bevege seg i karrieren. Det kan bli en belastning både for ledere og kollegaer.

Innstilling betyr mer enn vi liker å innrømme.

Felles for alle som finner ny jobb ser ut til å være dette.

  • De er trygge på egen kompetanse
  • De er bevisst hvilken overføringsverdi egen kunnskap har til andre stillinger og bransjer.
  • De er villige til å tenke nytt. Mulig de ikke skal lete etter tilsvarende jobb de har hatt tidligere.
  • De setter realistiske jobbmål. En 25-åring anbefales ikke å søke en topplederstilling, like lite som en 60-åring anbefales å søke en stilling som passer best for en nyutdannet 25-åring.
  • De bruker ikke tid på bekymring
  • De er gode til å aktivisere og bruke nettverket sitt til å hente informasjon

Det kan være en krevende utfordring å finne ny jobb, men innstillingen er viktigere enn alder i seg selv!

GRAF MED ALDERSFORDELING

Av 797 kandidater som fikk et 6 mnd karriererådgivningsprogram hos AS3 i Norge, var aldersfordelingen som i grafen til venstre.

Vi ser ingen korrelasjon med at de som er i aldersgruppen 51 år eller eldre, er de som blir stående uten jobb. De kommer seg tvert imot videre raskere enn flere av sine yngre kollegaer.

Av de 10% som ikke hadde funnet jobb innen 6 mnd, var gjennomsnittlig alder 39,8 år.

Heller ikke her ser vi noe som skal tilsi at arbeidsmarkedet er vanskeligere for de som har mest erfaring blant oss. Tvert imot. De bærer mer kompetanse etter lang erfaring fra arbeidsliv. Det å finne ny jobb handler mer om å bli bevisst på overføringsverdien av denne kompetansen til andre stillinger og bransjer, enn alderen i seg selv.

Nyhetsbrev

Ønsker du mer informasjon fra AS3 Transition? Meld deg på vårt nyhetsbrev