Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

as3 Arbeidsinkludering fordi det er effektivt

I AS3 har vi et stort fokus på arbeidsinkludering. Grunnen til dette er at vi i tillegg til å jobbe med ferske jobbsøkere også jobber med mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i lengre tid og dermed fått et stort eller lite hull i CVen. Dette gjør jobbsøkerne tilsynelatende mindre attraktive i konkurransen om de utlyste stillingene.

Det er viktig for oss å gi bedrifter som gir folk sjanser på tross av hull i CV, redusert arbeidsevne eller funksjonsnedsettelser, anerkjennelse. Dette gjør vi ikke bare for å skryte av disse fantastiske bedriftene, men også for å vise andre bedrifter at dette er en samfunnsnyttig og effektiv måte å ansette på; i tillegg er det lønnsomt. Etter vår erfaring finnes det få bedrifter som ansetter folk ut av veldedighet, men vi opplever at mange bedrifter er opptatt av sitt samfunnsansvar hvis det kan være en bonus. Gjennom å rekruttere kandidater fra AS3 får de tak i dyktige, motiverte og prekvalifiserte kandidater andre firmaer går glipp av samtidig som de hopper bukk over en dyr og tidkrevende rekrutteringsprosess. Samtidig gjør de en viktig samfunnsinnsats og kan være stolt av sin status som en inkluderende bedrift. Her kan du lese et tidligere blogginnlegg om hvorfor det er lurt å ansette folk med hull i CV.

Vi har tatt en prat med en av våre gode samarbeidspartnere, Inforbric time Norge (tidligere: Tempus AS), om hvordan det er å samarbeide med en tiltaksarrangør som oss.

"Hvordan kom dere i kontakt med AS3 Employment?"

AS3 tok kontakt i forbindelse med at vi søkte nye medarbeidere. Vi ble tilbudt å få oversendt en kandidat som AS3 mente kunne være av interesse og kort tid etterpå hadde vi intervju med en kandidat.Gjennom vårt første intervju med kandidaten fikk AS3 bekreftet for oss at de klarte å levere gode kandidater. Siden vi ønsket å gå videre med denne kandidaten ba vi AS3 om ytterligere en kandidat for å få samkjørt og dermed effektivisert opplæringsprosessen. Vi fikk på kort tid presentert ytterligere en kandidat med relevant kompetanse. Deretter ble vi raskt enig med begge kandidatene og AS3 om tid for oppstart og veien videre. Praksis startet i januar og i april ble kandidaten fast ansatt.  Vi er i det hele tatt meget fornøyde.

"Hva anser dere som de største fordelene med å samarbeide med AS3?"

Kort vei til flinke og motiverte kandidater. Siden kandidatene ikke er i ansettelsesforhold klarer AS3 å levere på korte frister med rask oppstart. I tillegg har AS3 hatt god oppfølgning gjennom ansettelsesprosessene både med arbeidsgiver og arbeidstaker.

"Hvorfor bør andre arbeidsgivere vurdere å bruke praksis som et langt jobbintervju?"

Det er mange flinke kandidater på markedet som av en eller annen grunn har trengt litt lengre tid på seg for å komme ut i arbeidslivet. Ved å ansette gjennom AS3 løper firmaet minimal risiko, siden arbeidstreningen ikke er bindende for noen av partene, hvilket medfører at arbeidsgiver får god tid på seg til å vurdere kandidaten.

Fra venstre: Emil Lindqvist (Administrasjonssjef), Claus Olsen (Daglig leder) og Frode Andersen(AS3)

"Hva motiverer dere til å være en inkluderende virksomhet, og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?"

Det er viktig for Infobric å bidra til samfunnsnytten og være en mest mulig inkluderende arbeidsplass. I tillegg motiveres vi selvfølgelig av å attrahere gode kandidater gjennom effektive ansettelsesprosesser. Med AS3 mener vi å kunne kombinere vårt samfunnsansvar med effektiv forretningsdrift.

Om Inforbric time AS

Infobric time er en systemspesialist som gir din bedrift bedre oversikt over tid, prosesser, oppgaver og personal i digitale løsninger på app, i Windows- eller i et web-basert administrasjonssystem. Deres fokus har alltid vært å tilby sine kunder en løsning som forenkler interne prosesser og systemer. Med Infobric time sparer du tid, reduserer kostnader og får full kontroll over egen virksomhet.

infobric