Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Digital oppfølging - Så mye mer enn et jobbsøkerkurs

Tuan jobbet som designer av sprinkelsystemer, han var fast ansatt og hadde jobbet i dette firmaet i to år. I oktober 2020 ble han grunnet covid-19 permittert. I februar 2021 fikk Tuan et nytt permitteringsvarsel, og i april 2021 fikk han beskjed om at firmaet hadde gått konkurs og ble derfor sagt opp.

  •  Jeg var i kontakt med min veileder på Nav og fikk tips om et digitalt karriereprogram som jeg kunne starte på om jeg ønsket, Digital oppfølging. Jeg hadde vært på et innføringskurs i jobbsøking tidligere, som jeg ikke opplevde at tilførte meg så mye nyttig kunnskap. Men jeg tenkte at det kunne likevel være nyttig å friske opp mine jobbsøkerverktøy, så jeg takket ja til å bli meldt på Digital oppfølging."

Det viste seg at Digital oppfølging var så mye mer enn bare et jobbsøkerkurs. Det var et karriereprogram som gikk i dybden på teori omkring jobbsøkerprosessen, man fikk individuell oppfølging av en rådgiver og man tilhørte en egen gruppe som møttes hver morgen til «Karrierekaffe».

I slutten av Digital oppfølging kom jeg til 2.gangsintervju. Jeg ringte med en gang til Anne Kristin, min rådgiver i AS3 og fortalte henne om at jeg hadde kommet videre i prosessen. Hun oppmuntret meg og veiledet meg hele tiden. Jeg delte det også med de andre i gruppa på Karrierekaffen, og alle var spente på hvordan det gikk med meg. Siste uken i kurset fikk jeg tilbud om jobben, og jeg takket ja.

Jobbsituasjon etter Digital oppfølging:

Den 10.08.2021 startet jeg opp i min nye jobb som teknisk tegner, der jeg blant annet er ansvarlig for arkivering av tegninger. Jeg har nå en 100% fast stilling som jeg trives veldig godt i.

Det var helt fantastisk å komme tilbake til jobb – og kunne gjøre noe som er nyttig! Etter 6 mnd som permittert og deretter være arbeidssøker, kan gjøre at man blir litt frustrert. Å komme tilbake til jobb var hele tiden mitt største ønske.

Hva vil du si at var en suksessfaktor for at du fikk jobben:

Å være godt forberedt til jobbintervjuet. At man skal ha øvd så mye på svarene at det føles naturlig å si dem. Man skal være seg selv, ikke skryte eller si noe som ikke er sant. Også må man huske å være i godt humør, være positiv, høflig – og alltid ha forberedt gode svar.

Hva er det du kommer til å huske best fra Digital oppfølging:

Karrierekaffen. Hver morgen kl 09.00 møttes en fast gruppe som ble ledet av vår rådgiver Anne Kristin. Her fikk vi faglige innspill, diskuterte og delte råd og tips med hverandre. Det var så mange flinke mennesker i gruppen, og alle hjalp hverandre. Den ene dagen da Anne Kristin var borte, skulle det bestemmes hvem som skulle være gruppeleder i hennes fravær. Da pekte alle på meg, det var jo hyggelig og jeg sa ja til det. Den neste dagen på karrierekaffe ble det en stor suksess! Vi holdt møtet gående i 45minutter, fordi vi hadde så mye vi ville diskutere. Alle var så fornøyde og vi hadde en fin start på dagen sammen. Dagen etter da Anne Kristin kom tilbake og hørte at det hadde vært en så stor suksess, ble jeg spurt om ikke jeg bare kunne fortsette å være møteleder.

Hvilke anbefalinger vil du gi til andre jobbsøkere:

Hiv deg på Digital oppfølging med en gang!

Jeg vil anbefale andre jobbsøkere å bruke tiden til å lære noe nytt, lær deg hvordan du skal bli god til å søke jobb. Alt fra hvordan du skal lese en stillingsannonse, hvordan du skal skrive en søknad og så gå systematisk til verks. Jeg vil anbefale at man ser på jobbsøkingen din som en åtte timers jobb, ikke bare sette seg ned 30minutter å skrive en søknad. Det er jobb å søke jobb!

Også vil jeg anbefale alle som starter i Digital Oppfølging å delta på Karrierekaffe og være aktiv der. For hvis du åpner deg for de andre i gruppa og prøver å hjelpe dem – vil de hjelpe deg. En eller annen i gruppen vil kunne hjelpe deg på en eller annen måte. Jeg opplevde å møte så utrolig mange flinke mennesker i den gruppa – det å få hjelp og hjelpe andre, og føle at man er en del av en gruppe tror jeg er viktig. Jeg følte selv at jeg var med i noe – noe som var levende. Hver dag stod jeg opp og gledet meg og brukte tid på å forberede meg til å møte gruppa.

Hva fikk du hjelp med i Digital oppfølging:

Det beste var at jeg fikk så mye tips og veiledning. Blant annet fikk jeg hjelp med hvordan jeg skulle skrive en søknad, alt fra innledning til hva som er viktigst å legge vekt på og hvordan jeg kan presentere min kompetanse på en tydelig måte. Jeg opplever at jeg fikk innsikt i hva jeg måtte gjøre for å heve søknaden opp på et profesjonelt nivå. Tidligere har jeg brukt samme søknad til flere stillinger jeg har søkt, og kun gjort små justeringer. Nå etter kurset ser jeg på noen av de nye søknadene mine og tenker «Oi – denne er bra! Jeg kjenner at jeg får lyst å lese den, fordi innlendingen er spennende og vekker interesse».

Jeg opplevde også at den nye kunnskapen jeg fikk om intervjuteknikk var viktig for meg. Spesielt gjennom veiledning fra min rådgiver Anne Kristin og workshops fikk jeg mange nyttige råd om alt fra hva man kan forvente seg i en intervjusituasjon, hvordan man bør forberede seg, hvordan man kan gi gode svar og ikke minst hvordan man bør opptre i en intervjusituasjon.

I workshops var det mange nyttige råd og ny kunnskap, som jeg kunne ta med meg videre til gruppen min i morgenmøtet, «Karrierekaffen» og der kunne vi diskutere hvordan disse rådene kunne være nyttig for den enkelte. Jeg likte den kombinasjonen av å kunne få informasjon et sted også diskutere og reflektere med en gruppe jeg er trygg på etterpå.

Tuan Tran Bilde

Tuan ble permittert som følge av pandemien, og med hjelp av Digital oppfølging  er han tilbake i ny jobb som han trives godt i.